PGP-nycklar

En del av de e-postmeddelanden som gäller fi-domännamn underskrivs med rollkoder, m.a.o. PGP-nycklar.

PGP-programmet används för att kryptera eller underskriva e-postmeddelanden. PGP-programmet baserar sig på den offentliga nyckelns infrastruktur.

  • E-postmeddelandet underskrivs med avsändarens privata nyckel.
  • Ett krypterat e-postmeddelande kan bekräftas med avsändarens offentliga nyckel.

Med avsändarens offentliga nyckel kan man kontrollera att meddelandet kommer från rätt håll.

PGP-nycklar som används i fi-domännamnsverksamheten

Kode-postadress Kod-identifierare fingeravtryckanvändningsändamålgiltighetstid
Domain Tech [txt, 1 KB] fi-domain-tech@ficora.fi B360B733 2CD0 490D 8354 4E82 5788 0903 97CC 016C B360 B733Tekniska meddelanden Ändras den 14.1.2019

Ämnesord: Internet , Domännamn

Uppdaterad 15.01.2018

LinkedIn Print