Avgörandepraxis vid krav på avregistrering

Kommunikationsverkets beslut omfattar viss vedertagen avgörandepraxis. Det lönar sig att bekanta med dem innan kravet på avregistrering väcks. De högre rättsinstanserna har också gjort flera riktlinjer för domännamn.

Det finns lagstiftning och tolkningsriktlinjer för tvister om fi-domännamn över en lång tidsperiod. Tvister och avgöranden som gäller skyddade namn och varumärken kan delas upp i två kategorier. Ett fi-domännamn, som är föremålet för tvisten, är antingen

  • identiskt med ett namn eller märke som någon annan har registrerat eller
  • liknar ett namn eller märke som någon annan har registrerat.

Tidsprioritetsregeln i informationssamhällsbalken

Skyddstiden för registrerade namn och varumärken börjar när registreringsansökan inleds och ansökan inte ändras senare. Bestämmelserna om domännamn skyddar sådana namn och varumärken vars skyddstid har börjat innan fi-domännamnet registrerades.

Enligt marknadsdomstolens beslut (MAO:585/16, på finska) beaktas varumärkesrättsliga prioritetsdagar vid avgörande av återkallanden av fi-domännamn. Skyddstiden för ett internationellt varumärke som fastställts i EU eller Finland börjar samma dag som ansökan om varumärke blivit anhängigt i en främmande stat, alltså på en s.k. fastställd prioritetsdag. Den som ansöker om ett fi-domännamn har nödvändigtvis inte alltid möjlighet att undersöka olika varumärkesregister och ta reda på märken som skulle kunna utgöra en grund för ett senare krav på avregistrering av domännamn.

Om namnets eller varumärkets skyddstid börjar först efter registreringen av domännamnet, kränker domännamnet inte vid registreringstidpunkten namnet eller varumärket i fråga. Enligt tidsprioritetsregeln avslås ett krav på avregistrering som baserar sig på ett namn eller varumärke som skyddats efter domännamnets registreringstidpunkt.

First come, first served-principen

Om både den som kräver avregistrering och användaren som registrerat domännamnet har rätt till samma fi-domännamn, avgörs kravet till förmån för den som först har registrerat domännamnet. En motsvarande situation kan vara att båda parterna har registrerat samma varumärke men i olika varumärkesklasser.

Ämnesord: Internet , Domännamn

Uppdaterad 14.11.2016

LinkedIn Print