Öka domännamnets tillförlitlighet

Du ökar ditt fi-domännamns tillförlitlighet då du följer informationssäkerhetsanvisningar och inför säkerhetstillägget DNSSEC.

Ta hand om informationssäkerheten när du gör webbsidor och använder internet. När du förutspår risker, kan du också förebygga hot. Också lagen förutsätter att konfidentiella uppgifter skyddas.

Datorn och uppgifterna i den hålls skyddade när du uppdaterar

  • operativsystemet
  • brandväggen
  • antivirusprogrammet.

Kom även ihåg att uppdatera informationssäkerheten i andra program.

Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket betjänar i frågor som gäller kränkningar av informationssäkerhet och förbyggande av dem. Cybersäkerhetscentret informerar på sina webbsidor bland annat om aktuella hot och sårbarheter.

DNSSEC gör namnservrarna säkrare

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) är en tjänst som stärker namnservrarnas informationssäkerhet. DNSSEC är ett slags försäkring som garanterar att internetanvändaren kommer just till den webbsida han eller hon hade för avsikt att besöka. DNSSEC skyddar dig mot attacker mot namnserversystemet.

DNSSEC säkerställer att svaren på DNS-förfrågningarna kommer från rätt avsändare och att uppgifterna inte har modifierats på vägen. Då DNSSEC används, är svaren på DNS-förfrågningarna digitalt signerade.

I namntjänsten får alla domännamn en unik IP-adress (till exempel 87.239.124.120). Tekniken i DNSSEC säkerställer att datorn (t.ex. en webbläsare) som skickar en DNS-förfrågan ser om svaret kommer från en server som är registrerad som en betrodd server.

Fråga din registrar som driver namnservrarna för ditt fi-domännamn om möjligheten att införa DNSSEC.

Läs mera:

DNSSEC-broschyr [pdf, 398 KB]

Registry Lock effektiviserar informationssäkerheten

Registry Lock är en tilläggstjänst för särskilt kritiska fi-domännamn (t.ex. bankernas eller statsförvaltningens domännamn). Med tjänsten ökar du de viktigaste domännamnens funktionssäkerhet. Registry Lock hindrar icke-önskade ändringar, avregistreringar och överföringar, om registrarens system blir utsatt för attack.

Registry Lock ökar för sin del domännamnets tillförlitlighet, men är samtidigt ett yttersta medel då den hindrar administreringen av domännamnet. Överväg noggrant om du vill börja använda tjänsten på grund av de begränsningar den medför.

Vänd dig till din egen registrar och fråga om möjligheten att börja använda tjänsten.

Ämnesord: Internet , CERT , Cybersäkerhet , DNSSEC , Dataskydd , Domännamn , Skadligt program

Uppdaterad 29.08.2016

LinkedIn Print