Innan du registrerar ett fi-domännamn

Fundera noggrant på vilket domännamn som passar dig. Före registreringen är det också viktigt att se till att domännamnet överensstämmer med lag.

Fi-domännamn registreras i Kommunikationsverkets domännamnsregister via en registrar. Domännamnsanvändaren beslutar själv användningsändamålet och skaffar vid behov tjänster som hänför sig till domännamnet (t.ex. namnservrar, webbsidor och e-post) hos de leverantörer han eller hon har valt. Domännamnet får väljas fritt om det är ledigt att sökas och inte kränker skyddade namn eller varumärken.

Hurdant är ett bra domännamn?

För att domännamnet ska kunna tillgodose dig och dina behov så bra som möjligt bör det vara kommunikativt tydligt och tekniskt så obegränsat som möjligt. Ett bra domännamn

  • kränker inte ett namn eller varumärke som någon annan har registrerat.
  • kan inte förväxlas med ett annat domännamn. Ett namn som för mycket liknar ett annat namn kan leda till missförstånd.
  • svarar en firma, bifirma eller ett ordvarumärke som du själv registrerat.
  • är individuell och berättar om saken eller tjänsten i fråga.
  • låter klart också då man uttalar det högt. Byte av bokstäverna ä, ö och å mot a, o och a kan ändra namnets betydelse i ogynnsam riktning. Beakta också tekniska begränsningar vid användningen av skandinaviska bokstäver, samiska tecken och bindestreck-minus.
  • passar vid behov även för din e-postadress. Till exempel domännamnet stadensvattenreningsverk.fi är svårt för att utgöra en del av e-postadressen fornamn.efternamn@stadensvattenreningsverk.fi.

Domännamnets överensstämmelse med krav bedöms i ljuset av tecken i ett fi-domännamn och skyddade namn och varumärken. Namn och varumärken skyddade av en annan instans är ett hinder för registreringen av ett motsvarande domännamn. Det lönar sig inte heller att reservera ett domännamn som för mycket liknar ett annat namn eller varumärke.

Det är viktigt att du säkerställer att fi-domännamnet överensstämmer med lag innan du registrerar det, emedan Kommunikationsverket har rätt att avregistrera ett fi-domännamn som motsvarar eller liknar ett skyddat namn eller märke, om innehavaren av känneteckensrättighet kräver avregistrering av domännamnet från fi-domännamnsregistern.

Ämnesord: Internet , Domännamn

Uppdaterad 29.08.2016

LinkedIn Print