Andra än fi-domännamn

Domännamn (domäner) används i de viktigaste tjänsterna på internet, t.ex. för att ge en webbside- och e-postadress. Kommunikationsverket administrerar toppdomänen .fi. Resten av toppdomäner administreras av andra instanser.

Internets domännamnssystem baserar sig på en hierarkisk struktur. Toppdomäner, dvs. top level domains (TLD), är av följande typer:

  • nationella toppdomäner, dvs. country code top level domains (ccTLD)
  • generiska toppdomäner, dvs. generic top level domains (gTLD).

Nationella toppdomäner är t.ex. .fi för Finland, .se för Sverige och .ee för Estland. Generiska toppdomäner är t.ex. de traditionella .com, .net och .org samt flera hundra nya, såsom .xyz, .berlin, .website, .café och .ski.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) och IANA (Internet Assigned Numbers Authority) koordinerar och beviljar sina aktörer alla toppdomäner, nationella toppdomäner och generiska toppdomäner.

Instanser som administrerar toppdomäner

Det finns en instans för varje toppdomän. Det är mycket vanligt att toppdomäner administreras av en privat- eller offentligrättslig stiftelse eller en annan opartisk organisationsform. Toppdomänen .fi administreras av Kommunikationsverket som förvaltar ett register över domännamn under toppdomänen .fi (domännamnsregister) och ser till att webbsidor och e-postadresser under toppdomänen .fi fungerar dygnet runt överallt i världen.

Bestämmelserna om domännamn under toppdomänen .fi finns i den finska informationssamhällsbalken. Övriga toppdomäner drivs av organisationer i olika länder och föreskrivs i lagar och avtal i länderna i fråga.

Läs mer om fi-domännamnet

Ämnesord: Internet , Domännamn

Uppdaterad 01.09.2016

LinkedIn Print