Anvisningar och tips för användare

Anvisningar och tips är ett praktiskt infopaket för användare av fi-domännamn. Allmänna domännamnsärenden sköts mellan registrar och användare av domännamn.

Frågor och svar som gäller domännamnsärenden kan också läsas på Kommunikationsverket webbplats under Våra tjänster.

Registrarerna betjänar

Registrarer gör registreringar av fi-domännamn till sina kunder samt betjänar kunderna i domännamnsärenden. Registrarerna tillhandahåller i allmänhet också tekniska tjänster som hänför sig till domännamn (bl.a. namnservrar, nätsideutrymme och e-posttjänst).

Din egen registrar är den som svarar på kontakter som gäller domännamn och på begäran gör ändringar i specifika domännamn.

Kommunikationsverkets uppgift är att övervaka registrarverksamheten (linkki: Tietoa välittäjälle), förvalta fi-domännamnsregistret samt avgöra domännamnstvister.

Ta kontakt med registrar, om

 • du vill ingå avtal med en registrar
 • du vill byta registrarer
 • du vill uppdatera dina kontaktuppgifter i domännamnsregistret
 • du vill göra ändringar i domännamnet (överföra, säga upp m.m.)
 • du har frågor om fakturering av domännamn.

Kommunikationsverket ger råd, om

 • du har ingen registrar för ditt registrerade fi-domännamn
 • din registrar upprepade gånger försummar att utföra sina lagstadgade ansvar eller skyldigheter
 • du behöver mer information om möjligheten att kräva avregistrering av någon annans fi-domännamn från fi-domännamnsregistern och fi-roten.

Telefonnumret för Kommunikationsverkets kundtjänst är 0295 390 200. Rådgivning per telefon ges på vardagar kl. 9.00 - 15.00.

Ta kontakt med en annan myndighet i följande fall:

 • Ditt ärende gäller innehållet på webbsidorna. Kommunikationsverkets befogenheter omfattar inte övervakning av innehållet på webbsidorna. Vid behov ska du göra en anmälan om brott till polisen.
 • Du har en fråga om innehållet i ett avtal som du ingått med en registrar (uppsägning av avtal, prisändring, avtalsvillkor o.d.). Kommunikationsverket är inte behörig myndighet att avgöra avtals- eller konsumenträttsliga tvister. Om det blir problem med avtal, vänd dig till Konkurrens- och konsumentverket.
 • Du behöver mer information om registrering av ett varumärke eller en firma. Patent- och registerstyrelsen ger rådgivning i dessa frågor.

Ämnesord: Internet , Domännamn , Domännamnsregister , Kundtjänst , Registrar

LinkedIn Print