Information för domännamnsanvändare

Registrarer gör registreringar av fi-domännamn till sina kunder samt betjänar kunderna i domännamnsärenden. Registrarerna tillhandahåller i allmänhet också tekniska tjänster som hänför sig till domännamn (bl.a. namnservrar, nätsideutrymme och e-posttjänst).

Ta kontakt med registrar, om

 • du vill ingå avtal med en registrar
 • du vill byta registrarer
 • du vill uppdatera dina kontaktuppgifter i domännamnsregistret
 • du vill göra ändringar i domännamnet (överföra, säga upp m.m.)
 • du har frågor om fakturering av domännamn.

Kommunikationsverket ger råd, om

 • du har ingen registrar för ditt registrerade fi-domännamn
 • din registrar upprepade gånger försummar att utföra sina lagstadgade ansvar eller skyldigheter
 • du behöver mer information om möjligheten att kräva avregistrering av någon annans fi-domännamn från fi-domännamnsregistern och fi-roten.

Telefonnumret för Kommunikationsverkets kundtjänst är 0295 390 200. Rådgivning per telefon ges på vardagar kl. 9.00 - 15.00.

Frågor och svar som gäller domännamnsärenden kan också läsas på Kommunikationsverket webbplats under Våra tjänster.

Ta kontakt med en annan myndighet i följande fall:

 • Ditt ärende gäller innehållet på webbsidorna. Kommunikationsverkets befogenheter omfattar inte övervakning av innehållet på webbsidorna. Vid behov ska du göra en anmälan om brott till polisen.
 • Du har en fråga om innehållet i ett avtal som du ingått med en registrar (uppsägning av avtal, prisändring, avtalsvillkor o.d.). Kommunikationsverket är inte behörig myndighet att avgöra avtals- eller konsumenträttsliga tvister. Om det blir problem med avtal, vänd dig till Konkurrens- och konsumentverket.
 • Du behöver mer information om registrering av ett varumärke eller en firma. Patent- och registerstyrelsen ger rådgivning i dessa frågor.

Ämnesord: Internet , Domännamn , Domännamnsregister , Kundtjänst , Registrar

Uppdaterad 23.05.2017

LinkedIn Print