Allmänt om fi-domännamn

.fi är den nationella toppdomänen för Finland och Kommunikationsverket ansvarar för den. Lagstiftningen om fi-domännamn styr förmedlingen och användningen av domännamn.

Toppdomänen .fi är en del av internets hierarkiska struktur, där domännamnet är en adress till en viss tjänst på internet. Samma adress kan också ges i sifferformat (IP-adress), men ett domännamn, såsom kommunikationsverket.fi, är enklare att både komma ihåg och gissa.

Finländskt fi-domännamn

Ett nationellt domännamn under toppdomänen .fi hänvisar till en finsk webbsida eller e-postadress. Fi-domännamnen skaffas via en registrar. Via registraren är det också möjligt att skaffa webbsideutrymme, e-posttjänster och namnservrar.

Se på videon: .FI - the most reliable domain name in the world

Google samlar in automatiskt uppgifter om användare av sina tjänster, t.ex. Youtube. Läs mer om Googles sekretesspolicy. Youtube-videoklipp spelas inte upp automatiskt på Kommunikationsverkets sidor om du inte särskilt tillåter dem. Genom att tillåta videouppspelningen godkänner du Googles sekretesspolicy.

Lagstiftning om fi-domännamn

Bestämmelserna om fi-domännamn ingår i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) som samlar författningarna för elektronisk kommunikation. Domännamnsparagraferna finns för det mesta i 21 kapitlet i informationssamhällsbalken.

Sammanfattning av domännamnsparagraferna i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation [pdf, 34 KB]

Kommunikationsverket har genom sin domännamnsföreskrift uppställt närmare krav på fi-domännamn samt på förmedlingen och förvaltningen av dem.

Domännamnsföreskrift

MPS-dokumentet, dvs. motivering till och tillämpning av föreskriften, preciserar på ett mer konkret sätt hur domännamnsföreskriften ska tillämpas i praktiken.

Motivering till och tillämpning av domännamnsföreskriften

Läs mer:

Andra än fi-domännamn

Kommunikationsverkets roll i domännamnsärenden

Kundtjänst i domännamnsärenden

Internationellt samarbete

Ämnesord: Internet , Domännamn , Domännamnsregister , Domännamnssystem , Anvisningar , Föreskrifter , Lagar , Rekommendationer

Uppdaterad 01.06.2018

LinkedIn Print