Fi-domänen

Fi-domännamnet är ett pålitligt, tryggt och finskt val. Skaffa dig ett fi-domännamn via din egen domännamnsregistrar som betjänar dig i domännamnsärenden. Kommunikationsverket förvaltar ett register över domännamn under toppdomänen fi samt övervakar registrarverksamheten.

Fi-domännamnet övergick till en registry-registrarmodell den 5 september 2016. Det är inte längre möjligt att registrera fi-domännamn eller göra ändringar i dem via Kommunikationsverket. Dessa tjänster får du via din egen domännamnsregistrar. Den tidigare webbsidan domain.fi har blivit en del av Kommunikationsverkets webbsida.

Kontrollera om fi-domännamnet är ledigt eller reserverat

Skriv domännamnet utan prefixet www.

.fi

Antal domännamn

Aktuellt – Fi-domännamn