Bluffkampanjen utnyttjar semesterperioden - betala inte falska fakturor!

Kommunikationsverket varnar företag och organisationer om en aktiv bluffkampanj som utnyttjar semesterperioden. Företag och organisationer får falska fakturor som de borde betala snabbt. Det är viktigt att man omsorgsfullt granskar att fakturorna och betalningsbegärandena är korrekta.

Finskspråkig version: VAROITUS 02/2016

Målgrupp för varningen

Personalen i företag och organisationer, speciellt de som behandlar fakturor

Åtgärds- och begränsningsmöjligheter

Granska omsorgsfullt att källan för fakturor och betalningsbegäranden är autentisk, speciellt när det gäller brådskande räkningar.

Mer information

Anvisningar för alla medarbetare:

 1. Lita inte blint på uppgifterna om avsändare av e-post, för det är ganska lätt att förfalska dem.

 • Även om ett e-postmeddelande verkar komma från ett bekant företag eller en bekant person, kan avsändaren ändå vara en cyberbrottsling.
 • Vid behov kontrollera per telefon att e-postmeddelandet är äkta. Det är värt att göra så i synnerhet vid ovanliga kontoöverföringar eller i andra situationer som avviker från det normala.

 1. Kontrollera identiteten hos den som kontaktar dig per telefon.

 • Du kan till exempel ringa tillbaka till denna person via företagets telefoncentral.
 • Kontrollera de uppgifter som eventuellt ges i e-postmeddelandet via andra vägar.
 • Bli inte förvirrad om bedragaren ger namn på dina arbetskamrater för att få trovärdighet.

 1. Ge inte ditt användarnamn eller lösenord på telefon.
 2. Ge inte uppgifter om ditt företag eller den teknologi som företaget använder till en uppringare som du inte känner till.

Anvisningar för chefer:

 1. Kom överens med personalen om hur stora betalningar de får hantera själva och hur faktureringsuppgifterna kontrolleras.
 2. Utbilda din personal så att de kan känna igen olika blufförsök.
 3. Informera din organisation och Cybersäkerhetscentret om blufförsöken och vid behov kan du göra en anmälan om brott till polisen.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Internet , Bedrägeri , Varningar

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248