Flera pågående nätfiskekampanjer

Kommunikationsverket har fått anmälningar om flera nätfiskekampanjer. Man ska vara särskilt uppmärksam med nätfiskemeddelanden. Om du via ett näfiskemeddelande kommit till en webbplats där du matat in dina nätbankskoder eller kreditkortsuppgifter, ta omedelbart kontakt med din bank. Polisen undersöker kampanjerna.

Kommunikationsverket har under veckan informerat om flera olika nätfiskekampanjer som gällt Posti, polisen, Nordea och Danske Bank. Det kan hända att temana ändras i takt med att kampanjerna fortskrider. Meddelanden har skickats per e-post och textmeddelande. Kampanjerna som gällt Posti och polisen har riktats mot alla bankers användare av nätbankskoder.

Polisinrättningen i Helsingfors har hittills fått veta om 40 användare som har gett sina nätbankskoder på falska webbplatser under veckan. Koderna har använts omedelbart för att lyfta snabblån.

Bankerna, Posti och polisen frågar inte efter nätbankskoder via e-post eller textmeddelande.

Målgrupp för varningen

Alla användare av internettjänster

Åtgärds- och begränsningsmöjligheter

Öppna inte nätfiskemeddelanden eller länkar i dem. Om du gett dina nätbankskoder på en falsk webbplats, kontakta omedelbart din bank.

Mer information

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Internet , Bedrägeri , Nät , Nätfiske (phishing) , Spam , Varningar

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248