Meltdown- och Spectre-attackerna utnyttjar problem i processorerna

Meltdown och Spectre är attacker som utnyttjar processorernas sätt att förutse och exekvera instruktioner i förväg. Med attackerna är det möjligt att förbigå skyddet av processorernas minne. Sårbarheterna påverkar speciellt servermiljöer med många användare. Där kan en användare ta del av andra användares konfidentiella information.

Du hittar mest aktuell information på våra finskspråkiga sidor.

 • Servrar och serverapplikationer
 • Arbetsstationer och slutanvändarapplikationer
 • Nätverksutrustning
 • Mobilkommunikationssystem
 • Inbyggda system
 • Övriga

Målet

 • Servrar och serverapplikationer
 • Arbetsstationer och slutanvändarapplikationer
Mer information +

Attackmetoden

 • Lokalt
 • På distans
Mer information om attackmetoden +

Utnyttjandet

 • Anskaffning av konfidentiell information
 • Att förbigå säkerheten
Mer information om utnyttjandet +

Åtgärdandet

 • Korrigerande programuppdatering
 • Problembegränsning
 • Ingen uppdatering
Mer information om åtgärdandet +

Sårbara program:

Åtgärds- och begränsningsmöjligheter:

Mer information:

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , Nolldagarssårbarhet , Server , Sårbarheter

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248