NCSA-FI

NCSA-FI-uppgifterna blir en del av Cybersäkerhetscentret. NCSA-FI ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hantering av säkerhetsklassificerat material.

Ansvaret för internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet har decentraliserats till flera olika myndigheter i Finland. NCSA-FI på Cybersäkerhetscentret ingår i säkerhetsmyndighetsorganisationen i Finland.

Myndigheter som ansvarar för informationssäkerhet

NCSA-FI:s uppgifter som hör till internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

 • beredning av anvisningar och avtal som berör den nationella säkerhetsverksamheten
 • anvisningar som berör hanteringen av internationellt sekretessbelagt informationsmaterial
 • förvaltning och bokföring av distributionsnätet för krypteringstekniskt material samt anvisningar för säker hantering av materialet (CDA)
 • godkännande av krypteringsprodukter i syfte att skydda sekretessbelagd information i Finland (CAA)
 • godkännande av informationssystem som hanterar internationell sekretessbelagd information i Finland (SAA) (I förfarandet ingår statsförvaltningens system till de delar som de berör uppfyllandet av de internationella förpliktelserna som gäller informationssäkerheten och även systemen hos sådana företag som deltar i internationella anbudstävlingar när godkännande från en nationell myndighet för informationssäkerhet krävs.)
 • koordinering av och anvisningar för den nationella TEMPEST-verksamheten (NTA).

Dessutom ansvarar Kommunikationsverket för flera uppgifter i anknytning till nationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

 • styrning och övervakning av teleföretagens hantering av informationssäkerhet, bland annat övervakning av att föreskriften om informationssäkerhet (föreskrift 47) följs
 • styrning och övervakning av stark autentisering och utfärdandet av kvalificerade certifikat, bland annat övervakning av att Kommunikationsverkets föreskrifter 7 och 8 följs samt årliga auditeringar av verksamheten som gäller kvalificerade certifikat
 • bedömning av myndigheternas informationssystem och datakommunikation
 • godkännande av bedömningsorgan för informationssäkerhet
 • samarbete med internationella och nationella säkerhetsaktörer.

Kontaktuppgifter

NCSA-FI
E-post: ncsa (at) ficora (punkt) fi
PGP-nyckel: NCSA-FI [txt, 5 KB]
Nyckelidentifierare: 3607DCA3
Fingeravtryck: 1EC5 B9D9 0683 18D7 3460 15EA 1F6D D231 3607 DCA3
Godkännande av informationssystem:
accreditation (at) ficora (punkt) fi
PGP-nyckel:
NCSA-FI Security Accreditation Authority [txt, 5 KB]
Nyckelidentifierare: 8BEA1AD5
Fingeravtryck:
E3E8 0E6B 15D7 435A D89D 7E13 12C8 41B3 8BEA 1AD5

Dokument (på finska)

Ämnesord: Informationssäkerhet , NCSA-FI

Uppdaterad 16.11.2017

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248