Cybersäkerhetscentrets tjänster

Cybersäkerhetscentret betjänar hela det finländska samhället. Vi strävar efter att säkerställa att de allmänna kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar tryggt och störningsfritt samt att trygga samhällets livsviktiga funktioner.

Våra informationssäkerhetstjänster är i regel avgiftsfria och de hör till alla. En del av Cybersäkerhetscentrets tjänster är avsedda för statsförvaltningen och försörjningsberedskapskritiska organisationer.

Vår servicehelheter är:

  • Lägesbild och nätverksledarskap
  • Monitorering och incidenthantering
  • Övriga tjänster

Ämnesord: Internet , CERT , Cybersäkerhet , Dataskydd , NCSA , NCSC-FI

Uppdaterad 16.08.2018

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248