Trygg användning av utrustningar anslutna till internet

Det viktigt att ta hand om informationssäkerhet förutom i datorer också i andra utrustningar som kan anslutas till internet. Viktigast är att kontrollera utrustningens inställningar då utrustningen tas i bruk.

Många utrustningar, till exempel nya tv-apparater och digitalboxar, är utrustade med en nätanslutning. Genom anslutningen har du tillgång till nätets underhållningstjänster eller du kan uppdatera utrustningens program.

I ett oskyddat nät blir det lätt för andra användare att titta och lyssna på okrypterad kommunikation. Dessutom kan utomstående använda ett oskyddat nät olovligt. Kontrollera sådana utrustningar som används för att upprätta en internetförbindelse och som är direkt anslutna till internet. Vanliga exempel på dessa är

  • ADSL-modem
  • WLAN-basstation och
  • eventuellt en särskild brandväggsutrustning.

Byt utrustningarnas standardlösenord och förhindra åtkomsten till utrustningens användargrässnitt för administration från internet. Den faktor som påverkar mest ditt lösenords säkerhet är längden. Minimilängden kan anses vara 12 tecken. Ett långt lösenord hjälper inte alltid om lösenordet är lätt att gissa (t.ex. mittlösenord1) eller om det är för enkelt (t.ex. 112233445566). Ett bra lösenord är både långt och komplext.

Kolla även ditt trådlösa näts skyddsinställningar.

Anvisningar för informationssäkerheten av trådlösa lokalnät (på finska)

Ämnesord: Informationssäkerhet , Dataskydd

Uppdaterad 09.11.2017

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248