Kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar i användarens terminalutrustning. Kakor används t.ex. då man vill lagra uppgifter om användaren vid förflyttning från en sida till en annan i en internettjänst. Användning av kakor förutsätter alltid användarens samtycke.

En kaka kan lagras permanent (stored cookie) på användarens terminalutrustning eller den kan tas bort efter användningen av tjänsten.

Med hjälp av kakor kan bl.a. följande uppgifter samlas in

 • användarens IP-adress
 • klockslag
 • besökta webbplatser
 • typ av webbläsare
 • från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen i fråga
 • från vilken server användaren har kommit till webbplatsen
 • från vilket domännamn användaren har kommit till webbplatsen.

Användning av kakor kräver användarens samtycke

Användaren av webbplatsen måste tydligt och omfattande underrättas om kakor, registreringen av användaruppgifterna och uppgifternas användningsändamål. Användaren av tjänsten måste ge sitt samtycke till registreringen och användningen av uppgifterna. Att lämna uppgifter och neka till registrering ska genomföras så kundvänligt som möjligt.


205 § i Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation

I Finland tolkas direktiv om integritet och elektronisk kommunikation så att användaren kan ge sitt samtycke till lagring av kakor t.ex. genom inställningarna i webbläsaren eller annan programvara. Tolkningen varierar i de olika staterna. Utländska tjänster kan fråga om kakor webbplatsspecifikt.

Det är inte nödvändigt att informera om kakorna

 • om deras enda syfte är att tekniskt utföra förmedlingen av meddelanden
 • om deras enda syfte är att underlätta användningen av tjänsten eller
 • om användaren av tjänsten har begärt en tjänst som nyttjar kakor (t.ex. nätbankstjänsterna).

Tjänsteleverantörens upplysningsplikt

Tjänsteleverantören ska följa lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och i den fastställda upplysningsplikten om tjänsteleverantören

 • lagrar uppgifter om användningen av webbtjänsten, t.ex. kakor, i användarens terminalutrustning eller
 • utnyttjar uppgifter om användningen av webbtjänsten.


Om upplysningsplikten hör t.ex. till en leverantör som erbjuder statistikservice om användningen av webbplatsen, kan webbplatsens tjänsteleverantör be om användarens samtycke för hanteringen av uppgifterna.


Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation tillämpas på gemenskaps- och underhållningstjänster på internet.

Ämnesord: Informationssäkerhet , Internet , Dataskydd

Uppdaterad 29.05.2018

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248