Cybervädret i oktober talar om bedragarnas höst

I oktober pinade bedragare och utpressare användare både i Finland och över hela världen. Fungerande kommunikationsnät medförde solsken på det annars gråa och kyliga cybervädret.

Den ursprungliga artikeln publicerades 19.11.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Bedrägeri , Blockeringsattack , Cybersäkerhet , Cyberväder , Fel och störningar , Koordinering av sårbarheter , Nät , Nätfiske (phishing) , Riktad attack (APT) , Riskhantering , Sakernas internet IoT , Skadligt program , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248