Sårbarheter i hårddiskkryptering

I vissa hårddiskkrypteringar har det hittats sårbarheter som i värsta fall kan betyda att det blir möjligt att förbigå krypteringen och läsa uppgifter som lagrats på disken utan att veta krypteringsnyckeln. I vissa fall kan Bitlocker-krypteringens säkerhet i operativsystemet Windows också bli sämre. Problemet är större för företag och den offentliga förvaltningens organisationer än för konsumenter.

Den ursprungliga artikeln publicerades 8.11.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Arbetsstation , Kryptering , Lösenord , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248