Cybervädret i september bestod igen av nätfiske och betydande överbelastningsangrepp

I september sågs såväl nätfiske som överbelastningsangrepp. Cybervädret blev mörkare också därför att antalet observationer av skadliga program i hemroutrar och stölder av kund- och kreditkortsuppgifter från internationella nätbutiker ökade.

Den ursprungliga artikeln publicerades 10.10.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Bedrägeri , Blockeringsattack , Cybersäkerhet , Cyberväder , Nät , Nätfiske (phishing) , Riktad attack (APT) , Sakernas internet IoT , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248