Dataintrång på Facebook kräver inte åtgärder av slutanvändare

Det enorma dataintrånget på Facebook förra veckan har avhjälpts säger Facebook. Bolaget berättar att problemet gällde cirka 50 miljoner användare men för säkerhets skull har bolaget stängt sessioner även för 40 miljoner andra användare. Eftersom sårbarheten gällde ett så stort användarantal, är det sannolikt att antalet också omfattar finländska användare. För tillfället behöver en vanlig användare inte vidta några åtgärder. Lösenord har inte läckt ut till utomstående och de behöver inte heller ändras på grund av incidenten.

Den ursprungliga artikeln publicerades 1.10.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Internet , CERT , Cybersäkerhet , Cyberväder , Identitetsstöld , Integritetsskydd , Kaka , NCSC-FI , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248