[Tema] En superhjälte i finländska nät samlar och förmedlar information dygnet runt

I januari–juni rapporterade Autoreporter cirka 60 000 observationer av skadliga program till teleoperatörer och leverantörer av internettjänster. Dessa ska för sin del kontakta sina kunder för att lösa problemet.

Autoreporter är ett av de viktigaste verktygen i informationssäkerhetssamarbetet mellan Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter, teleoperatörerna och leverantörerna av internettjänster. Autoreporter är ett automatiserat system med en roll som ett slags städrobot i finländska nät.

– Goda exempel på systemets funktion är till exempel skadliga program som sprider sig epidemiartat. I vissa fall har Autoreporter redan börjat ta hand om saken innan olika håll har kontaktat oss och frågat vad vi ska göra, säger specialsakkunnig Jussi Eronen från Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Systemet får uppgifter om skadlig trafik från Finland till utomlands från vissa av Kommunikationsverkets samarbetspartner. Sedan sammanställer systemet uppgifterna från flera källor till operatör- och tjänsteleverantörspecifika paket och skickar dem till nätadministratörer.

I praktiken förmedlar Autoreporter uppgifter om de IP-adresser som sänder skadlig trafik till nätet. Operatören ska för sin del ta reda på de kunder som har adressen i fråga och ingripa i skadlig trafik. Exempel på rapporterade ärenden är hackade servrar och webbsidor, phishingsidor, botnättrafik eller deltagare i överbelastningsattacker.

I bästa fall är processen så automatisk att operatörens system jämför rapportens uppgifter med tidigare rapporter, och om samma problem upprepas, får kunden alltid ett meddelande av operatören om skadlig trafik med en uppmaning om att städa sin utrustning.

Vid behov kan operatörerna också koppla bort kunden från nätet eller begränsa kundens tillträde till nätet. Orsaken till detta är att vi ska säkerställa att kommunikationsnäten fungerar störningsfritt.

– Skadliga program medför problem också för andra på grund av den extra trafik som använder nätkapacitet, påminner Eronen.


Arbete till vår gemensamma fördel

Även om systemet betyder extra arbete för teleoperatörerna, är det också nyttigt för dem: en ökande mängd skadliga program skulle belasta kundservicen, och dessutom medför skadliga program överflödig trafik som slukar nätkapacitet.

– I detta fall spelar också föreskrifter och reglering av operatörer en stor roll, men alla ville dock delta i god anda när systemet startade, säger specialsakkunnig Jussi Eronen från Cybersäkerhetscentret.

Teleoperatörerna får Autoreporterdata automatiskt i standardformat, och avsikten är att minimera extra arbete: operatörerna kan med stor säkerhet lita på att de rapporterade problemen stämmer, eftersom Kommunikationsverket bedömer informationskällornas kvalitet innan de förs in i systemet samt ser till att uppgifterna hålls uppdaterade.


Information om finländska nät

För Kommunikationsverket erbjuder systemet ett verktyg med vilket det är möjligt att effektivt förmedla information till operatörer om de webbadresser som orsakar skadlig trafik. Systemet hjälper också att skapa en lägesbild av de finländska näten – till exempel om vissa typer av skadliga program blivit vanligare.

– Med Autoreporter kan vi processera en stor mängd incidenter – om det gjordes manuellt skulle det kräva betydligt mer arbete, konstaterar ledande sakkunnig Kauto Huopio från Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Enligt honom kan Autoreporter anses vara en del av det grundläggande arbetet vid Cybersäkerhetscentret.

– Det har en ganska entydig betydelse för de finländska näten: ett par gånger när det varit ett större avbrott i Autoreporter har det förekommit en statistisk topp genast efter det att systemet börjat fungera igen, säger Huopio.


Den ursprungliga artikeln publicerades 24.8.2018.


Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , Skadligt program , Informationssäkerhet nu! , Tema

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248