[Sommar-Tema] Gästskribent: Var noga med vem du ger dina betalkortsuppgifter till

E-post, sms och meddelanden från sociala medier är fyllda med lockande erbjudanden som dock ofta baserar sig på bedrägeri och som många tyvärr tar vara på. Konsumentombudsmannen, som övervakar marknadsföringen, gör sitt bästa för att ingripa i lagstridigheter. Effektivt avvärjande av konsumentbedrägerier behöver dock bättre medel att ingripa. Utbyte av information mellan myndigheter är en väsentlig del av bekämpningen. Jussi Rissanen från Konkurrens- och konsumentverket skriver om ämnet.

Gästskribenten är specialplanerare Jussi Rissanen från Konkurrens- och konsumentverket. (Bild: Konkurrens- och konsumentverket)

Under sommaren har det kommit en hel del meddelanden med lockande erbjudanden till mottagarens e-postlåda. En streamingtjänst för musik erbjuder en gratis testperiod på 6 månader. En inhemsk dagligvarukedja meddelar om ett presentkort man vunnit. En kurirtjänst vill säkerställa att kontaktuppgifterna är korrekta så att paketet man skickat kan frambefordras till mottagaren. En ledande mobiltelefontillverkare har valt just dig som testanvändare av den nyaste telefonmodellen.

Brådskan i samband med det unika erbjudandet är ett kännetecken för nätbedrägerier. (Bild: Konkurrens- och konsumentverket)Låter det bekant? Man kan stöta på motsvarande anmälningar också i sociala medier och på olika webbsidor. Konsumenterna kontaktas i dag även via sms och WhatsApp.

Det är svårt att känna igen ett nätbedrägeri

Bluffmeddelanden leder till webbsidor där man vill förstärka imagen av erbjudandets äkthet och unikhet. Till slut frågar man efter konsumentens betalkortsuppgifter genom att hänvisa till olika orsaker.

En liten debitering motiveras i allmänhet med expeditionskostnader eller med att säkerställa personens identitet. Om konsumenten av misstag ger sina kortuppgifter, är det nästan säkert att kortinnehavarens konto kommer att debiteras med överraskande och återkommande belopp som denne inte har gett sitt samtycke till.

Meddelanden och webbsidor som leder till abonnemangsfällor och olika bedrägerier är välgjorda och utnyttjar hänsynslöst de stora och välkända företagens anseende. I flera fall är det så gott som omöjligt att försäkra sig om bedrägerisidornas äkthet och vem som helst kan bli utsatt för en fälla eller ett bedrägeri.

Det är konsumentombudsmannens uppgift är att övervaka marknadsföringen till finländska kunder, också via internet. Vid konsumentombudsmannens övervakning känner vi konsumenternas problem i webbmiljön och vi försöker ingripa i lagstridig verksamhet så bra som möjligt.

Det behövs bättre sätt att ingripa

Världen har förändrats från de tider då konsumenterna i regel skötte sina ärenden i kvartersbutiker och med inhemska näringsidkare. Handel, och även marknadsföring, av produkter och tjänster har flyttat till webben i snabb takt.

På grund av den nuvarande lagstiftningen och konsumentombudsmannens förhandlingsskyldighet kan vi tyvärr inte alltid effektivt ingripa i konsumentproblem på marknaden eller i de allt vanligare problemen på internet.

Situationer då den som står bakom olaglig marknadsföring inte kan hittas är problematiska. På grund av internets natur och den tillgängliga teknologin är det alltför lätt att använda falsk eller påhittad identitet. Den som står bakom webbsidorna kan gömma sig och undvika myndigheternas kontaktförsök.

Till all lycka kommer EU-regleringen att medföra avsevärda förbättringar i detta avseende inom de närmaste åren. De finländska konsumentmyndigheterna får sannolikt många mycket efterlängtade och effektivare metoder som de kan använda för att avsluta förseelserna. De nya behörigheterna skulle bl.a. göra det möjligt att visa varningsmeddelanden när man besöker webbsidor samt att meddela föreskrifter som gäller avlägsnande av innehåll från eller förhindrande av tillträde till webbsidor.

Det gynnar hela samhället att en myndighet som tryggar en sund och fungerande marknad ska kunna ingripa i de grövsta bedrägerierna som rubbar konsumenternas förtroende för webbhandel.

Tätt samarbete och utbyte av information mellan nationella och internationella myndigheter samt andra organisationer som har samma problem är väsentligt. På det sättet kan man ingripa i de lagstridiga förfarandena så snabbt som möjligt och därmed minimera skador och olägenheter.

Vid utredning av nätbedrägerier kommer vi att fortsätta och fördjupa det viktiga samarbetet med Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket.

Gör en reklamation om de transaktioner du inte har gett ditt samtycke till

I väntan på de nya metoderna finns det dock andra möjligheter. På Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor finns anvisningar för dem som blivit lurade på webben. Om någon debiterar ditt kort utan ditt samtycke, kan du alltid göra en reklamation också till den som levererat betaltjänsten, oftast en bank. Banken ska då visa att du har gett ditt samtycke till transaktionen i fråga. Obefogade debiteringar ska återbetalas till konsumenten, om transaktionen gjorts på obefogat sätt.

Mer information om betaltjänstleverantörens ansvar

• Konsumentombudsmannens nyhetsbrev 6/2017: Nordeaa muistutettiin luotonantajan ja maksupalveluntarjoajan vastuusta

• Konkurrens- och konsumentverkets veckans tips 18.12.2017: Voit reklamoida aiheettomista korttiveloituksista


Den ursprungliga artikeln publicerades 26.7.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Bedrägeri , Cyberbrottslighet , Cybersäkerhet , Informationssäkerhet nu! , Tema

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248