Chrome varnar dig nu alltid om anslutningen inte är säker

Den nyaste version av Chrome börjar nu informera om anslutningar som inte är säkra. Genom det nya förfarandet vill Google uppmuntra användarna att använda en säker https-anslutning i all webbläsartrafik. Tekniskt sett blir webbsurfningen varken osäkrare eller säkrare än tidigare.

Den ursprungliga artikeln publicerades 25.7.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Internet , Kryptering , SSL/TLS , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248