Experttips: Längre är bättre i lösenord

Vi använder elektroniska tjänster mer än vanligt på sommaren, vilket ökar säkerhetsriskerna. Under semestertiden fiskar nätbrottslingar aktivt efter lösenord och försöker att bryta dem. Det finns en enkel lösning som ökar säkerheten: längre lösenord.

Den ursprungliga artikeln publicerades 20.6.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Integritetsskydd , Lösenord , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248