Semesterperioden är säsongtid för fakturabedragare

VD- och fakturabedrägerier ökar avsevärt under sommartiden när vikarier och sommararbetare godkänner fakturor. En begäran om snabb betalning av en faktura i VD:ns, generaldirektörens eller ordförandens namn kan bli dyr.

Den ursprungliga artikeln publicerades 13.6.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Avgifter , Bedrägeri , Cyberbrottslighet , Cybersäkerhet , Dataintrång , E-post , Nät , Nätfiske (phishing) , Organisation , Riskhantering , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248