Skyddsåtgärder mot phishing av Office 365-koder

Under våren 2018 har e-postmeddelanden för flera finländska företags anställda och direktörer blivit stulna och deras användar-id har använts för flera bedrägerier och bedrägeriförsök. Cybersäkerhetscentret uppmanar alla som använder Office 365-produkter att begränsa vidarebefordningsregler för e-post och börja använda tvåfaktorsautentisering.

Den ursprungliga artikeln publicerades 11.6.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Dataintrång , NCSC-FI , Nät , Nätfiske (phishing) , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248