Var försiktig med fakturor, ett skadeprogram sprider sig via bilagan

Ett skadligt program som möjliggör distansanvändning sprider sig via en bilaga som avser en obetald faktura. Bilagan är i .iqy-format. Användaruppgifterna har förfalskats så att meddelandet verkar komma från mottagarens organisation. Cybersäkerhetscentret rekommenderar att man är försiktig med bilagor vars innehåll man inte känner till.

Den ursprungliga artikeln publicerades 31.5.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Skadligt program , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248