Resebokningssystemet för eBookers moderbolag Orbitz utsatt för dataintrång – finländska kunders uppgifter kan också ha läckt ut

Orbitz har publicerat ett meddelande med information om ett dataintrång i bolagets resebokningssystem. Intrånget kan också ha drabbat eBookers Finlands kunder. Enligt bolaget omfattar dataläckaget uppgifter som lämnats i tjänsten 1.1.2016 - 22.6.2016.

Den ursprungliga artikeln publicerades 24.4.2018.

Du hittar mest aktuell information på våra finskspråkiga sidor

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Informationsläckage , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248