Informationssäkerhet 2017 publicerad

År 2017 visade hur sårbara samhällets bastjänster är för cyberhot.

Informationssäkerhet 2017 [pdf, 3 MB]

Den ursprungliga artikeln publicerades 9.2.2018.

Du hittar mest aktuell information på våra finskspråkiga sidor.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Antivirusprogram , Bedrägeri , CERT , Cyberbrottslighet , Cybersäkerhet , Dataskydd , Elektronisk identifiering , Fel och störningar , Koordinering av sårbarheter , Lösenord , NCSA , NCSC-FI , Riktad attack (APT) , Sakernas internet IoT , Skadligt program , Utpressningsprogram , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248