Skadliga program utnyttjar Microsoft DDE-metoden

Användare och organisationer är ganska medvetna om riskerna med makron, och angripare söker andra sätt att köra skadlig kod i offrens datorer. I offentligheten har det rapporterats om att Microsofts DDE-metod (Dynamic Data Exchange) har använts för flera olika attackkampanjerer, t.ex. för kampanjer som omfattat skadliga program. Microsoft har uppdaterat sina anvisningar för säkert öppnande av meddelanden som innehåller DDE.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Botnät , Skadligt program , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248