[Tema] Dessa element medför fungerande IoT

Smart tvättmaskin, värmepump, säkerhetskamera, pulsmätare, sopcontainer? Apparater som du kanske ändå låter bli att skaffa. Än så länge finns det bara ett litet utbud av fungerande och säkra IoT-apparater. Här ger vi några exempel som kan bidra till framgångsrika IoT-lösningar.

Du känner igen en IoT-apparat t.ex. på nätverkskontakter, SIM-kort eller så att apparaten ber dig ge WLAN-lösenordet. Apparaten kopplas mot internet i regel via ett trådlöst lokalnät, mobilnät eller fast inomhusnät. Apparaten kan regleras med telefon eller surfplatta och dess uppgifter kan bläddras på en webbtjänst. Det finns alltså många fina egenskaper som kan bidra till en smidigare vardag.

Inhemsk lösning som förbättrar livskvaliteten globalt för alla åldrar

För att en IoT-apparat ska ha framgång, ska den kunna förbättra livskvaliteten eller till exempel underlätta arbete. Fungerande IoT-lösningar hör inte enbart till de generationer som vuxit i den digitala omgivningen utan det måste finnas lättanvända men säkra lösningar också för seniorer.

Låt oss ta ett exempel: ett företag i Gamlakarleby tillhandahåller smarta gym för äldre. Dessa IoT-apparater är så nödvändiga att de även uppmärksammats i andra länder. Apparaterna är i första hand avsedda för seniorer bland annat för balansträning. De identifierar den som tränar och kan justera inställningarna och motståndet så att de passar för hen. Konditionstränaren kan för sin del följa träningen på datorn och vid behov ge respons. Med hjälp av träningen kan äldre personer hålla sig på benen och undvika operationsbordet. Smart belysning syftar till motsvarande resultat.

Men vad sägs om en smart IoT-ko? Åtminstone flera boskapsuppfödare har känt en lättnad när en ko fått ett smart band runt halsen. Bandet kontrollerar hur en ko rör sig och även kons brunstperiod. När höjdpunkten närmar sig, skickar bandet ett larm till ladugårdens kontrollrum, och man kan kalla på seminör precis i rätt tid. Förr var det svårare att ange kons brunstperiod, och boskapsuppfödaren skötte jobbet själv - sannolikt efter många försök och misstag. IoT:s fördelar i mjölkproduktionen är uppenbara, för smarta kor kan även informera kontrollrummet om hur mjölkmaskinen fungerar och om mjölkkvalitet.

Det är lätt att tala för smarta inhemska innovationer som vunnit framgång utomlands. Hälso- och arbetsfrämjande IoT-lösningar är välkomna även ur nationalekonomisk synvinkel.

Nödvändig och smart med en informationssäker uppbyggnad

Om man vill göra en smart apparat till en del av sin vardag, ska den verkligen vara nyttig men också säker och enkel att använda. Det vore fint om informationssäkerheten blev en självklarhet i IoT-produkterna - en egenskap som konsumenten kan fatta sina köpbeslut på. Försäljaren ska också kunna berätta om apparatens säkerhetsegenskaper för sina kunder.

Eftersom en smart apparat liknar en dator, ska det finnas uppdateringar och sårbarhetsfixar som är lättillgängliga för användaren. I bästa fall tar tillverkaren hand om apparatens säkerhet med automatiska uppdateringar. Detsamma gäller att byta standardlösenord så att utbytet ska vara så enkelt som möjligt och att det är lätt att hitta rätt plats i operativsystemet. På det hela taget måste IoT-apparatens standardinställningar vara informationssäkra.

En ansvarsfull IoT-tillverkare använder t.ex. Bug bounty-programmet för aktiv men ansvarstull testning av säkerhetsegenskaper. Så hinner man fixa säkerhetsbristerna och förhindra nätbrottslingarnas planer för att ta över apparaten till en del av botnätet.

Vi behöver fungerande och säkra kommunikationsnät. IoT-apparater som kopplas till nätet ska också stöda dessa egenskaper. De får inte vara material för botnät, massiva blockeringsattacker, dataläckage eller utpressningsprogram.

Planerad och sammansatt med uppskattning på användarens integritet, men i enlighet med standarder

Användaren ska få veta vilka uppgifter om honom eller henne som samlas in och för vilket ändamål. Säljer man användaruppgifterna vidare? Användaren ska också ha möjlighet att hindra insamling, lagring och distribution av uppgifterna, om han eller hon så vill. Apparaten ska ändå kunna användas i det syfte som den skaffats för.

Det vore värdefullt om privata uppgifter endast samlades in enligt behov. Syftet kan vara t.ex. att trygga och utveckla en kommuns eller en stads hälsotjänster. Det är inte till någon hjälp för användaren av apparaten om uppgifterna samlas in endast för säkerhets skull eller för återförsäljning. När man samlar in, lagrar och förvarar uppgifterna fiffigt, minskar också risken för identitetsstöld i det fall att de privata uppgifterna i smartapparaten skulle hamna i kriminella händer.

Säkerheten och integritetsskyddet ska genomgå beprövade tester i synnerhet för smartapparater avsedda för barn och med möjlighet för föräldrar att lokalisera sina barn. Vid förmedling av information via en sådan apparat ska informationens integritet bevaras. Apparaten och användningen av den får inte skapa en trygghetskänsla med egenskaper som inte testats utförligt.

En IoT-apparat som genomgått en mångsidig testprocess kunde identifieras till exempel genom ett certifieringsmärke. Det vore idealiskt om butikerna endast sålde apparater som uppfyller vissa minimikrav för säkerhet och är i överensstämmelse med den inhemska och internationella lagstiftningen.

Finns det en nödvändig, fungerande och säker IoT?

Det finns element och pågående intressanta utvecklings- och forskningsprojekt kring IoT. I alla fall, åtminstone för tillfället, känner vi till för få IoT-apparater eller -lösningar som är fungerande med tanke på säkerhet.

Det finns dock IoT-lösningar som redan slagit igenom. Bland annat HRT-områdets kollektivtrafiknät är ett väldigt IoT-system där man kan följa en del av trafiken i realtid genom webbläsaren. Till exempel apparater som visar hållplatsens namn i bussar är IoT. I Uleåborg, Tammerfors och många städer i östra Finland används ett IoT-system som ger grönt ljus för brandbilar på utryckning. Fjärravlästa smarta elmätare för hem börjar vara mainstream.

När IoT fungerar bra, kan det hända att vi inte ens noterar det. Vi ska dock inte glömma säkerheten i de smarta bakgrundslösningarna. Smart är också säkert.

Artikeln inleder temamånaden om IoT i november. Vi publicerar en expertblogg och videoklipp med aktuella IoT-frågor.

Källor och läsning

Kokkolalainen Hur vie älykuntosaleja Aasian ja USA:n ikäihmisille

Älylaitteista tärkein: aktiivisuusmittari lehmille

Bright Ageing – Älyvalaistuksella hyvinvointia ikäihmisille

GPS-paikannukseen perustuva hälytysajoneuvojen vihreä aalto leviää ympäri maata

5G will take mobile networks to the next level

[Teema] Tiedätkö mitkä älykotisi esineet viestivät internetissä?

[Teema] Ota esineiden internetin suojauskeinot haltuun

Botnätet Reaper infekterar IoT-apparater


Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , Dataskydd , Integritetsskydd , Sakernas internet IoT , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248