Inga observationer om utnyttjande av WPA2-sårbarheten i Finland

Kommunikationsverket tar bort varningen om WPA2-sårbarheten. Kommunikationsverket har inte fått några anmälningar om att WPA2-sårbarheten som rapporterades i mitten av oktober skulle ha utnyttjats.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Internet , Cybersäkerhet , Kryptering , Nät , Radioutrustning , WLAN , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248