CERT-FI

CERT-FI-uppgifterna är en del av Cybersäkerhetscentret.

CERT-FI:s uppgifter är

  • att undersöka kränkningar av och hot mot informationssäkerheten i nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster
  • att samla in information om sådana händelser och att informera allmänt om informationssäkerhetsfrågor
  • att informera om informationssäkerhetsärenden.

Syftet med CERT-FI:s verksamhet är

  • att säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar tryggt och störningsfritt samt
  • att trygga samhällets livsviktiga funktioner.


Cybersäkerhetscentrets CERT-tjänster hjälper i frågor som gäller informationssäkerhet. Utöver allmän information kan hjälpen vara av teknisk natur.

Cybersäkerhetscentres varningar, sårbarhetsmeddelanden, anvisningar och övriga meddelanden kan läsas på vår www-sidor, via RSS och e-postdistribution (på finska) samt på text-tv.


Ta kontakt till exempel i följande situationer:

  • attacker och attackförsök mot internets infrastruktur, såsom namntjänster och stamnätet
  • automatiska och omfattande attacker och attackförsök mot webblatser
  • allvarliga attacker och attackförsök mot telenätet
  • upptäckt och försök av nya sätt att göra attack
  • informationssäkerhetskränkningar eller försök av kränkningar mot privatpersoners, företags, organisationers eller förvaltningens informationssystem.

Kontaktuppgifter

CERT-fi
Öppettiden vardagar kl. 9-15
kontakta os via Kommunikationsverkets kontaktblanket
e-post cert (at) ficora (punkt) fi
Kommunkationsverkets kundservicenummer 0295 390 230, från utlandet +358 295 390 230 (lna/msa)
Besökadress Östersjögatan 3 A, 00180 HELSINGFORS

PGP-nycklar

Alla CERT-FI PGP-nycklar är signerade med nyckelsigneringsnyckeln (NCSC-FI Key Signing Key [txt, 3 KB]). Huvudnyckeln och signeringsnyckeln är gilitig i ett år, de andra nycklarna i 5 år.

De nya nycklarna

Nyckel E-postaddress Nyckel-ID Fingeravtryck Användningssyfte
NCSC-FI Incident Response (2018) [txt, 13 KB] cert@ficora.fi 0xE7B60DD9 09AB E8E2 765D 1D72 86A6 E150 B75A 126F E7B6 0DD9 Huvudnyckel
NCSC-FI Vulnerability Coordination [txt, 5 KB] vulncoord@ficora.fi 0x0C9462BC D1B2 0339 5529 9CF2 9C7E FDCE 0055 7E48 0C94 62BC Koordination av sårbarhetsprojekter
NCSC-FI Advisory Signing Key (2018) [txt, 3 KB] cert-fi-alert@ficora.fi 0xA56E8AC3 FE8C FC96 4FD6 B6AC 6080 43B1 C20C E233 A56E 8AC3 Signering av meddelanden och rapporter
NCSC-FI NEWSFEED SIGNING KEY (2018) [txt, 3 KB] ncsc-fi-newsbot@ficora.fi 0x846992DB DAD3 827D DFBF 71D1 8C7F C706 C3B7 98AC 8469 92DB Signering av dagliga nyhets- och sårbarhetssammandrag
NCSC-FI KEY SIGNING KEY (2018-) [TXT, 3 KB] - 0xFE17280F 96F2 06C3 4798 F3C5 1DD5 D686 4A4D EFC1 FE17 280F Signering av NCSC-FI nycklar (från 4/2018)
CERT-FI Key Signing Key [txt, 2 KB] - 0xFF324434 8A30 6AB1 D87F 9C2C B480 7366 B1FC D8F8 FF32 4434 Signering av NCSC-FI nycklar (till 4/2018)
NCSC-FI AUTOREPORTER (2018-2023) [TXT, 6 KB] cert-fi-autoreporter@ficora.fi 0xA0F2FEC1 9158 538A 6AB3 83F7 AC6B A34F 889B D49A A0F2 FEC1 Signering av Autoreporter-rapporter

Ogiltiga nycklar

Personliga PGP-nycklar

Ämnesord: Informationssäkerhet , CERT , Cybersäkerhet

Uppdaterad 16.10.2018

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248