CERT-FI

CERT-FI-uppgifterna blir en del av Cybersäkerhetscentret.

CERT-FI:s uppgifter är

  • att undersöka kränkningar av och hot mot informationssäkerheten i nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster
  • att samla in information om sådana händelser och att informera allmänt om informationssäkerhetsfrågor
  • att informera om informationssäkerhetsärenden.

Syftet med CERT-FI:s verksamhet är

  • att säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar tryggt och störningsfritt samt
  • att trygga samhällets livsviktiga funktioner.


Cybersäkerhetscentrets CERT-tjänster hjälper i frågor som gäller informationssäkerhet. Utöver allmän information kan hjälpen vara av teknisk natur.

Cybersäkerhetscentres varningar, sårbarhetsmeddelanden, anvisningar och övriga meddelanden kan läsas på vår www-sidor, via RSS och e-postdistribution (på finska) samt på text-tv.


Ta kontakt till exempel i följande situationer:

  • attacker och attackförsök mot internets infrastruktur, såsom namntjänster och stamnätet
  • automatiska och omfattande attacker och attackförsök mot webblatser
  • allvarliga attacker och attackförsök mot telenätet
  • upptäckt och försök av nya sätt att göra attack
  • informationssäkerhetskränkningar eller försök av kränkningar mot privatpersoners, företags, organisationers eller förvaltningens informationssystem.

Kontaktuppgifter

CERT-fi
Öppettiden vardagar kl. 9-15
kontakta os via Kommunikationsverkets kontaktblanket
e-post cert (at) ficora (punkt) fi
Kommunkationsverkets kundservicenummer 0295 390 230, från utlandet +358 295 390 230 (lna/msa)
Besökadress Östersjögatan 3 A, 00180 HELSINGFORS

PGP-nycklar

Alla CERT-FI PGP-nycklar är signerade med nyckelsigneringsnyckeln (CERT-FI Key Signing Key [txt, 2 KB]). Huvudnyckeln och signeringsnyckeln är gilitig i ett år, de andra nycklarna i 5 år.

De nya nycklarna

Nyckel E-postaddress Nyckel-ID Fingeravtryck Användningssyfte
NCSC-FI Incident Response (2017) [txt, 13 KB] cert@ficora.fi 0xB89D5BF2 2A3C A4CA 376A 2382 70F0 B8A6 8484 E2F3 B89D 5BF2 Huvudnyckel
NCSC-FI Vulnerability Coordination [txt, 5 KB] vulncoord@ficora.fi 0x0C9462BC D1B2 0339 5529 9CF2 9C7E FDCE 0055 7E48 0C94 62BC Koordination av sårbarhetsprojekter
NCSC-FI Advisory Signing Key (2017) [txt, 3 KB] cert-fi-alert@ficora.fi 0x49B5713E C3D5 F321 740F 45D5 77F3 A99A A60D 94EC 49B5 713E Signering av meddelanden och rapporter
NCSC-FI NEWSFEED SIGNING KEY (2017) [txt, 3 KB] ncsc-fi-newsbot@ficora.fi 0x2221F867 76C2 ED25 DC3F 8D59 CFDD 2CA4 C754 28CE 2221 F867 Signering av dagliga nyhets- och sårbarhetssammandrag
CERT-FI Key Signing Key [txt, 2 KB] - 0xFF324434 8A30 6AB1 D87F 9C2C B480 7366 B1FC D8F8 FF32 4434 Signering av CERT-FI nycklar
CERT-FI Autoreporter [txt, 5 KB] cert-fi-autoreporter@ficora.fi 0xB92EB189 241 29F8 FE2B DAAD 2A32 A1B1 9F67 B270 B92E B189 Signering av Autoreporter-rapporter

Ogiltiga nycklar

Personliga PGP-nycklar

Ämnesord: Informationssäkerhet , CERT , Cybersäkerhet

Uppdaterad 16.11.2017

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248