Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

I avsnittet Cybersäkerhet publiceras varningar, Informationssäkerhet nu!-artiklar och sårbarheter från Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket. I avsnittet finns också informationssäkerhetsanvisningar och information till exempel om teleföretagens rättigheter och skyldigheter.

Cybersäkerhetscentret utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas tillförlitlighet och säkerhet. CERT- och NCSA-uppgifterna hör till centrets informationssäkerhetstjänster. Till stöd för verksamheten upprätthåller Cybersäkerhetscentret också en nationell lägesbild av cybersäkerheten.

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00181 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248