Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Kommunikationsverket utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas tillförlitlighet och säkerhet. Det producerar lägesbilder av fenomen inom informationssäkerhet och informerar om dem samt är den nationella NCSA-myndigheten.

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248