Cybersäkerhet

I avsnittet Cybersäkerhet publiceras varningar, Informationssäkerhet nu!-artiklar och sårbarheter från Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket. I avsnittet finns också informationssäkerhetsanvisningar och information till exempel om teleföretagens rättigheter och skyldigheter.

Cybersäkerhetscentret utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas tillförlitlighet och säkerhet. CERT- och NCSA-uppgifterna hör till centrets informationssäkerhetstjänster. Till stöd för verksamheten upprätthåller Cybersäkerhetscentret också en nationell lägesbild av cybersäkerheten.

Informationssäkerhet nu!

Varningar

Inga varningar för tillfället


Cybersäkerhetscentret informerar om varningar som har samband med informationssäkerheten.

Övriga aktuella informationssäkerhetsnyheter

Andra myndigheters informationssäkerhetstjänster