Posti

Viestintävirasto turvaa postipalveluiden vähimmäistason Suomessa, valvoo postilain noudattamista sekä auttaa ja ohjaa postipalveluiden asiakkaita ongelmatilanteissa. Viestintävirasto myös seuraa postimarkkinoiden kilpailun kehittymistä sekä kerää ja julkaisee kattavaa tietoa postipalveluiden toimialasta.

Ajankohtaista – Posti

Mitä voin vaatia?

Postipalveluiden vähimmäisvaatimukset

Asiakkaan oikeudet

  • Kirjesalaisuus
  • Oikeus käyttää omaa kieltä
  • Oikeus vahingonkorvaukseen

Postin jakelu

  • Kirjeiden kulkunopeus
  • Jakelutavat
  • Yli 75-vuotiaiden ja liikuntaesteisten erityisoikeudet
  • Postilaatikoiden sijoittaminen
  • Toimipisteet
  • Jakelutiheys