Puhelinpalveluiden yleispalvelupäätökset

Viestintävirasto on 5.10.2016 antamillaan päätöksillä nimennyt kolme teleyritystä yleisten puhelinpalvelujen tarjontaan velvollisiksi yleispalveluyrityksiksi.


Viestintäviraston päätös yleispalveluyritysten nimeämisestä yleisten puhelinpalveluiden tarjontaan [pdf, 79 KB]

Karttakuva yleispalvelualueista [pdf, 410 KB]

Yleispalvelupäätösten perustelumuistio [pdf, 1 MB]

Yhteenveto päätösluonnoksesta saaduista lausunnoista [pdf, 322 KB]

Asiasanat: Puhelin , Yleispalvelu , Päätökset

Päivitetty 28.11.2016

LinkedIn Print