Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus -hanke

Julkaistu 09.03.2017 | Päivitetty 15.11.2017

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan liikennepalvelulain tavoitteena on taata lippujärjestelmien ja liikkumispalveluiden edellyttämien tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Alan toimijoille on perustettu avoin verkosto, jotta kaikkien toimijoiden näkökannat saadaan huomioiduiksi.

Liikennepalvelulain tavoitteena on mahdollistaa ensi vaiheessa tie- ja raideliikenteen sekä jatkossa myös merenkulun ja lentoliikenteen lippujen ja matkustusoikeuksien välittäminen yhdeltä luukulta.

Laki myös velvoittaa taustajärjestelmäpalveluiden ylläpitäjiä rajapintojen avaamiseen sekä muuhun yhteistyöhön matkaketjujen muodostamiseen tarvittavan teknisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Liikenneviraston, Trafin ja Viestintäviraston yhteishankkeen tavoitteena on määritellä tekniset ratkaisut ja käytännesäännöt toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon. Rajapintojen avaaminen edellyttää luottamuksen, tietosuojan ja tietoturvan takaavia ratkaisuja. Kaikkien toimijoiden näkökantojen saamiseksi mukaan on alan toimijoille perustettu avoin verkosto.

Toimijat saavat tietoa ja voivat halutessaan osallistua Lippu-hankkeen rajapintamäärittelytyöhön seuraavasti:

 • kehittäjien keskustelu (Slack); Slack-kutsuja voi pyytää Samuli Lahnamäeltä, samuli.lahnamaki(at)solita.fi
 • määrittelydokumenttien jakaminen (GitHub) internetsivuilta.

Verkostokokoukset

Verkosto 5/2017

 • Viestintävirasto 19.12.2017 klo 12 - 15
 • Kutsu ja ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa

Verkosto 4/2017

Verkosto 3/2017

  Verkosto 2/2017

  Verkosto 1/2017

  Työpajat

  • Viestintävirasto 12.9.2017 klo 9 - 12
   • vastuu matkustajalle
   • liikkumispalveluverkoston toimijoiden keskinäiset vastuut
  • Viestintävirasto 10.10.2017 klo 9 - 12
   • henkilötietojen suoja
   • tunnistaminen
   • maksupalvelut
  • Viestintävirasto 26.10.2017 klo 9 - 12
   • tekniset rajapinnat
   • liikennepalvelulain sopimusvelvoitteet
   • tietoturva
   • Esitetty materiaali [pdf, 771 KB]
  • Viestintävirasto 8.11.2017 klo 9 - 11.30
   • muut kysymykset
   • käytännesääntöjen ylläpito

  Voit ilmoittautua mukaan verkostolle perustettavalle sähköpostijakelulistalle: virpi.liehu(at)viestintavirasto.fi

  Asiasanat: Tietoturva , Avoin data , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Tietosuoja , Verkosto

  LinkedIn Print