Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus -hanke

Julkaistu 09.03.2017 | Päivitetty 16.05.2017

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan liikennepalvelulain tavoitteena on taata lippujärjestelmien ja liikkumispalveluiden edellyttämien tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Alan toimijoille on perustettu avoin verkosto, jotta kaikkien toimijoiden näkökannat saadaan huomioiduiksi.

Liikennepalvelulain tavoitteena on mahdollistaa ensi vaiheessa tie- ja raideliikenteen sekä jatkossa myös merenkulun ja lentoliikenteen lippujen ja matkustusoikeuksien välittäminen yhdeltä luukulta.

Laki myös velvoittaa taustajärjestelmäpalveluiden ylläpitäjiä rajapintojen avaamiseen sekä muuhun yhteistyöhön matkaketjujen muodostamiseen tarvittavan teknisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Liikenneviraston, Trafin ja Viestintäviraston yhteishankkeen tavoitteena on määritellä tekniset ratkaisut ja käytännesäännöt toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon. Rajapintojen avaaminen edellyttää luottamuksen, tietosuojan ja tietoturvan takaavia ratkaisuja. Kaikkien toimijoiden näkökantojen saamiseksi mukaan on alan toimijoille perustettu avoin verkosto.

Verkostokokoukset

Verkosto 2/2017

Verkosto 1/2017

Voit ilmoittautua mukaan verkostolle perustettavalle sähköpostijakelulistalle: virpi.liehu(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Tietoturva , Avoin data , Saatavuus , Tietosuoja , Toimivuus

LinkedIn Print