Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus LIPPU -hanke

Julkaistu 09.03.2017 | Päivitetty 23.11.2018

Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yhteishankkeessa on määritelty lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekninen ratkaisu ja laadittu käytännesäännöt toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi. Lippu-hankkeen perustaja on Liikenne- ja viestintäministeriö.

Jotta kaikkien toimijoiden näkökannat saataisiin mukaan, alan toimijoille on perustettu avoin verkosto. Hankkeen yhteydessä toteutetaan muutaman valitun toimijan pilottihanke. Näin saadaan palautetta rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen toimivuudesta käytännössä.

Ajankohtaista

Lippu-verkosto

Rajapintamäärittelyt

Käytännesäännöt

Pilotit

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Tämän mahdollistamiseksi liikkumispalvelun tarjoajien tulee avata pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan. Myyntirajapinnan kautta tulee olla mahdollista hankkia vähintään perushintainen kertamatkaan oikeuttava lipputuote tai varata yksittäinen matka tai kuljetus, jonka täsmällinen hinta ei ole tiedossa palvelun alkaessa tai joka muusta syystä sovitaan maksettavaksi palvelun päättymisen jälkeen.

Lue Timo Leppisen Signaali-blogi: Puolesta-asiointi lisää valinnanvapautta ja palveluvalikoimaa liikkumispalveluiden hankinnassa


Ajankohtaista

Lippu-hankkeen päätösseminaari järjestetään Valkoisessa Salissa 4.12.2018 klo 12-18

Lippu-hankkeessa on liikennepalvelulain puolesta-asiointiin liittyen teetetty seuraavat konsulttiselvitykset:

Lippu-verkosto

Lippu-verkoston sähköpostilistalla, verkkosivulla ja verkostokokouksissa tiedotetaan hankkeen tilanteesta. Verkostossa on mukana noin 170 henkilöä 80 organisaatiosta. Lippu-verkoston kokouksia järjestetään noin kahden kuukauden välein. Voit ilmoittautua mukaan verkoston jakelulistalle: virpi.liehu(at)viestintavirasto.fi.

Verkosto 3/2018
 • Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 13.9.2018 klo 12 - 15
 • Esitykset [pdf, 2 MB]

Verkosto 2/2018

Verkosto-työpajat

Verkosto 1/2018

Verkosto 5/2017

Verkosto 4/2017

Verkosto 3/2017

Verkosto 2/2017

Verkosto 1/2017

Rajapintamäärittelyt

Lippu-hankkeessa projektiryhmä yhdessä Solitan kanssa on laatinut lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekniset määrittelyt, joissa otetaan huomioon kertalippu, häiriötilanne matkaketjussa, esteettömyysasiat sekä lipun voimassaoloaika. Määrittelyt mahdollistavat yhden tavan toteuttaa toimijoiden välinen rajapinta. Toimijat voivat keskinäisellä sopimuksellaan kuitenkin sopia myös muunlaisen rajapinnan käyttöönotosta..

Lippu-hankkeessa laadittavien määrittelyiden ja muiden kokonaisuuteen liittyvien määrittelyiden suhde selviää oheisesta kuvasta [pdf, 85 KB].

Määrittelyiden jatkokehittämistä varten on otettu käyttöön sähköiset työkalut toimijoiden välisen keskustelun mahdollistamiseen ja määrittelyluonnosten versionhallintaan. Toimijat saavat tietoa ja voivat halutessaan osallistua Lippu-hankkeen rajapintamäärittelytyöhön seuraavasti:
 • kehittäjien keskustelu (Slack); Slack-kutsuja voi pyytää Olli Nylanderilta,
  olli.nylander(at)citrus.fi
 • määrittelydokumenttien jakaminen: GitHub
Lippu-hanke keskittyy myyntirajapinnan teknisiin määrittelyihin. Myyntirajapinnassa siirretään osittain samoja tietoja kuin liikennepalvelulain edellyttämässä olennaisten tietojen rajapinnassa. Liikennevirasto kehittää yhdessä Solitan kanssa kansallista yhteyspistettä (National Access Point, NAP), johon liikkumispalvelun tarjoajien on toimitettava tietoja digitaalisista olennaisten tietojen rajapinnoistaan. NAP on palveluiden kehittäjille tarkoitettu katalogi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. Lisätietoa NAP-projektista löytyy Liikenneviraston nettisivuilta.

Käytännesäännöt

Lippu-hankkeen tarkoitus on luoda edellytyksiä yhtenäisten matkaketjujen tarjoamiselle liikennepalvelulain mukaisesti. Käytännesäännöt on yksi osa kokonaisuutta, jolla helpotetaan toimijoiden työtä niiden avatessa lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapinnan toisten toimijoiden käyttöön. Käytännesäännöt laaditaan Lippu-hankkeen virastojen ja alan toimijoiden yhteistyönä. Toimijoiden näkemyksiä on kuultu verkostokokouksissa, käytännesääntötyöpajoissa ja kahdenvälisissä tapaamisissa.

Käytännesääntöjen valmisteluun liittyneet työpajat:

 • Viestintävirasto 12.9.2017 klo 9 - 12
  • vastuu matkustajalle
  • liikkumispalveluverkoston toimijoiden keskinäiset vastuut
  • Esitetty materiaali [pdf, 284 KB]
 • Viestintävirasto 10.10.2017 klo 9 - 12
 • Viestintävirasto 26.10.2017 klo 9 - 12
  • tekniset rajapinnat
  • liikennepalvelulain sopimusvelvoitteet
  • tietoturva
  • Esitetty materiaali [pdf, 771 KB]

Pilotit

Rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen käytännön toimivuuden testaamiseksi hankkeen yhteydessä varattiin rahaa muutaman pilottihankkeen toteuttamiseksi. Piloteissa toimijoiden tuli kehittää olemassa olevien lippu- ja maksujärjestelmiensä yhteentoimivuutta toteuttamalla Lippu-rajapintamäärittelyihin pohjautuva myyntirajapinta ja laatimalla toimijoiden välinen sopimus lippujen välittämisestä rajapinnan kautta. Tuen myöntämisen edellytyksenä oli, että rajapinnan kautta myös välitetään lippuja.

Rahoitushakemuksia saatiin kolme ja niistä kaksi hyväksyttiin. Näistä kuitenkin vain toinen eli BusPay Oy:n ja Hyvinkään Liikenne Oy:n välinen rajapintayhteistyö toteutui rahoitushakemuksen mukaisesti. Pilotin tulokset otetaan huomioon rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen päivityksessä vuoden 2018 kuluessa. Pilotin tuloksia esiteltiin Lippu-verkoston kokouksessa 3.5.2018.

Muita hankkeessa laadittuja dokumentteja

Asiasanat: Tietoturva , Avoin data , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Tietosuoja , Verkosto


Muuta aiheeseen liittyvää:

LinkedIn Print