Yhteisrakentamisverkosto

Julkaistu 30.11.2016 | Päivitetty 09.11.2017

Yhteisrakentamisverkosto on Viestintäviraston ja sidosryhmien palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen, yhteiskäyttöön sekä Viestintäviraston verkkotietopisteeseen liittyen. Sen tarkoituksena on edistää verkkotoimijoiden yhteistoimintaa verkkojen rakentamisessa, verkkojen yhteiskäyttöä ja rakennushankkeiden yhdistämistä sekä ennaltaehkäistä maarakentamisen takia aiheutuvia verkkojen vika- ja häiriötilanteita.

Verkoston kautta sidosryhmät voivat antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhteisrakentamislain tavoitteiden saavuttamiseksi sekä verkkotietopistepalvelun kehittämiseksi. Viestintävirasto vastaa kysymyksiin suoraan kysyjälle tai koko verkostolle, jos kysymys herättää laajaa mielenkiintoa.

Kutsu yhteisrakentamisverkostoon

Viestintävirasto kutsuu viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen omistajia ja rakentajia sekä muita sidosryhmien edustajia liittymään yhteisrakentamisverkostoon. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kutsu [pdf, 73 KB]

Inbjudan [pdf, 82 KB]

Ilmoittaudu mukaan verkostoon

Uutiskirjeet


Verkkotietopiste.fi

Verkkotietopiste.fi -webinaarit

Verkkotietopiste.fi-palvelu ja sen käyttöönotto. Katso tallenne ja saa tehopaketissa tiedot palvelun käytöstä, tietojen toimittamisesta sekä vastauksia kysymyksiin.

Viestintäviraston järjesti yhteisrakentamisseminaarin 18.5.2017

Yhteisrakentamisseminaarissa keskusteltiin alustusten pohjalta siitä, miten yhteisrakentamista voidaan edistää jakamalla parhaita käytäntöjä sekä kerätään ehdotuksia, mitä Viestintävirasto voisi tehdä tavoitteen eteen. Tilaisuudessa esiteltiin yhteisrakentamiskyselyn tulokset ja verkkotietopiste.fi -palvelua sekä keskusteltiin palvelun jatkokehittämisestä.

Katso esitykset.

Lisätietoja

Viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen (p. 0295 390 528). Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Verkot , Yhteisrakentaminen

LinkedIn Print