eIDAS-työryhmä ja Tunnistamisen luottamusverkoston yhteistoimintaryhmä

Julkaistu 14.02.2016 | Päivitetty 06.10.2017

EU:n eIDAS-asetus ja kansallisen tunnistuslain muutokset muuttavat toimintakenttää merkittävästi. Sähköisen tunnistamisen ja sähköisten luottamuspalveluiden kysymyksiä seurataan kahdessa työryhmässä.

Kaikille avoimessa eIDAS-työryhmässä alan toimijoilla on mahdollisuus seurata ja vaihtaa tietoa sähköisten luottamuspalveluiden ja sähköisen tunnistamisen sääntelystä ja kehittymisestä.

Erikseen nimetyssä luottamusverkoston yhteistyöryhmässä toimijoilla on mahdollisuus edistää rekisteröityjen tunnistuspalveluntarjoajien tiedonvaihtoa ja yhteissääntelyä.

eIDAS-työryhmä

Tiedonvaihto tunnistus- ja luottamuspalveluiden kotimaisista ja EU:n laajuisista kysymyksistä tapahtuu pääasiassa sähköisesti Viestintäviraston sähköpostilistan välityksellä. Tarvittaessa työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä käsittelemään tietyn osa-alueen asioita.

Työryhmä on avoin. Sähköpostijakelussa on noin 130 henkilöä kymmenistä eri organisaatioista.

Ryhmälle järjestetään vuosittain ainakin kaksi tilaisuutta. Kutsu toimitetaan ryhmän sähköpostijakelun kautta.

ke 17.5.2017 klo 13-16

ma 30.10.2017 klo 13-16 eIDAS-työryhmän 30.10.17 ohjelma [pdf, 140 KB]

Lisätietoja: Anne Lohtander, Eija Alavesa ja Tapio Sokura


Luottamusverkoston yhteistyöryhmä

Viestintävirasto on asettanut 30.5.2017 luottamusverkoston yhteistyöryhmän valtioneuvoston asetuksen 169/2016 mukaisesti. Luottamuspalveluiden yhteistoimintaryhmän järjestäytymiskokous pidettiin to 15.6.2017 klo 9. Kokouksiin kutsutaan ryhmän jäsenet.

Työryhmässä käsitellään kansalliseen tunnistuspalveluntarjoajien luottamusverkostoon liittyviä asioita. Työryhmässä vaihdetaan tietoa toimialan teknisestä ja muusta kehityksestä.

Lisätietoja: Anne Lohtander ja Marko Priiki


Asiasanat: Internet , Tietoturva , Kyberturvallisuus , Luottamuspalvelu , Sähköinen allekirjoitus , Sähköinen asiointi , Sähköinen tunnistaminen , Varmenne


Liitteet:


Muuta aiheeseen liittyvää:

Sähköinen tunnistaminen ja allekirjoitus Lait, määräykset ja päätökset
LinkedIn Print