Kuulutus radion ohjelmistotoimilupien hakemiseksi 25.9.2017 mennessä

Julkaistu 17.08.2017

Viestintävirasto kuuluttaa ohjelmistotoimilupia haettavaksi pitkäaikaiseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan. Toimilupia on haettavana aiempien toimilupakierrosten jäljiltä vapaaksi jääneille taajuuksille ja toiveiden perusteella koordinoiduille uusille taajuuksille.

Viestintävirasto on osoittanut määräyksessään 70 G vapaita taajuuksia analogisen radiotoiminnan käyttöön. Haettavina olevat 3 AM-taajuutta ja 44 FM-taajuutta on yksilöity määräyksen 11–12 §:ssä.

Kaikilla kiinnostuneilla on tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 35 §:n mukainen mahdollisuus hakea pitkäaikaisia ohjelmistotoimilupia edellä mainituille vapaille taajuuksille. Myönnettävät ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Hakemuksen pitää olla perillä Viestintävirastossa viimeistään maanantaina 25.9.2017 kello 16.15.

Hakeminen

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella: Sähköinen hakulomake

Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi lähettää:

 • Sähköpostitse: radiotaajuudet(at)viestintavirasto.fi, otsikkokenttään teksti: "Radion ohjelmistotoimilupahakemus 2017"
 • Postitse: Viestintäviraston kirjaamo/
  Radion ohjelmistotoimilupahakemus 2017
  PL 313
  00181 Helsinki

Sähköpostitse tai postitse lähetettävään hakemukseen on helpointa käyttää ohjelmistotoimiluvan hakulomaketta [docx, 28 KB].

Hakemuksen voi myös tehdä vapaamuotoisena, jolloin siinä on oltava seuraavat tiedot:

 1. hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka
 2. Y-tunnus, yhdistysrekisterinumero tai yksityishenkilöllä henkilötunnus
 3. selvitys suunnitellusta toiminnan kestosta
 4. selvitys hakijan vakavaraisuudesta ja kyvystä säännöllisen radiotoiminnan harjoittamiseen
 5. haettava taajuus tai taajuuskokonaisuus ja
 6. selvitys suunnitellusta kuuluvuusalueesta.

Jos hakemus sisältää hakijan näkemyksen mukaan julkisuuslain perusteella salassa pidettävää tietoa, se kannattaa merkitä hakemukseen selvästi.

Yksityiskohtaiset ohjeet hakulomakkeen täyttämisestä ja lupahakemuksen tekemisestä ovat erillisessä hakuohjeessa [pdf, 79 KB].

Viestintävirasto perii jokaista haettua ohjelmistotoimilupaa kohden tietoyhteiskuntakaaren mukaisen hakemusmaksun. Hakemusmaksu peritään myös silloin, kun haetaan lisätaajuutta tai taajuuksia liitettäväksi aiemmin myönnettyyn toimilupaan.

Lisätiedot

Lisätietoja hakuprosessista antavat Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446, suvi.juurakko-lehikoinen(at)viestintavirasto.fi ja lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326, henriikka.rosti(at)viestintavirasto.fi.

Haettuja taajuuksia tai kokonaisuuksia koskevat tekniset kysymykset voi lähettää osoitteeseen radiotaajuudet(at)viestintavirasto.fi.

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Toimiluvat , Hakukuulutukset


Liitteet:

LinkedIn Print