Tietoturvamääräykset ja muut asiakirjat

Tältä sivulta löydät tietoturvaan liittyvät Viestintäviraston määräykset ja muut asiakirjat kuten valvontapäätökset, suositukset, tulkintamuistiot, ohjeet ja julkaisut.

Määräykset

Viestintäviraston teletoimintaa koskevat määräykset 66 ja 67 korvaavat 1.1.2015 lähtien osaltaan kumoutuvat määräykset 9, 11, 13, 41, 47 ja 57. Määräyksiin liittyy siirtymäaikoja.

Määräys 66/2014 teletoiminnan häiriötilanteista 

Määräys 67/2014 teletoiminnan tietoturvasta

Suositukset

Kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvasta tiedottaminen

Oppaat ja tulkinnat

Tietoturvaohjeet

Tietoturva-artikkelit ja -katsaukset (valitse rajausehdoista "Tietoturva")

Linkit:

Määräykset

Määräys 7 tunnistuspalvelun tarjoajien ja yleisölle laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien ilmoitusvelvollisuudesta Viestintävirastolle

Määräys 8 tunnistuspalvelun tarjoajien ja laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien toiminnan luotettavuus- ja tietoturvallisuusvaatimuksista

Asiasanat: Tietoturva , Teletoiminta , Määräykset , Ohjeet , Päätökset

Päivitetty 21.12.2015

LinkedIn Print