Yhteistyöryhmien tiedonvaihtokäytäntöjä (Viestintäviraston julkaisu 003/2016 J)

Julkaistu 06.10.2016 | Päivitetty 07.11.2016

Tässä julkaisussa käsitellään Traffic Light Protocol -käsittelyluokitusta (TLP) ja Chatham House -sääntöjä. Tiedon oikeanlainen jakaminen ja käsittely ovat perusedellytyksiä toimivalle yhteistyölle ja verkostotoiminnalle. Lait ja muodolliset sopimukset säätelevät tiedonvaihtoa osaltaan, mutta joihinkin tilanteisiin ne eivät sovellu tai riitä. Tiedon jakamiselle ja käsittelylle on kehitetty säännöstöjä, joiden avulla tiedon luovuttava taho pystyy osoittamaan toivomuksensa tiedon käsittelylle ja edelleen jakamiselle.

Traffic Light Protocol -käsittelyluokitusta käytetään muun muassa useissa kansallisissa ja kansainvälisissä CERT-yhteistyöryhmissä. TLP ei kuitenkaan missään tilanteessa korvaa kansallisissa laeissa tai kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjä tietojen käsittelysääntöjä.

Tämä julkaisu korvaa aiemmat Viestintäviraston (CERT-FI:n ja Kyberturvallisuuskeskuksen) Traffic Light Protocolia ja Chatham House -sääntöjä koskevat ohjeet.

Asiasanat: Tietoturva , NCSC-FI , Tietosuoja , Ohjeet


Liitteet:


Muuta aiheeseen liittyvää:

LinkedIn Print