Selvitys tunnistamiseen liittyvistä vahingonkorvauskysymyksistä (004/2016 J)

Julkaistu 08.02.2017

Helsingin yliopiston oikeustieteen professori, OTT Olli Norros on laatinut tämän vahingonkorvausoikeudellisen selvityksen Viestintäviraston pyynnöstä. Selvityksen tarkoitus on tukea sopimusten solmimista vahvan sähköisen tunnistamisen kansallisessa luottamusverkostossa.

Kansalliseen luottamusverkostoon liittyvä selvitys käsittelee normipohjaa ja oikeudellista systematiikkaa vahingonkorvausnormien tunnistamisessa ja niiden soveltumisen sekä keskinäisten suhteiden tarkastelussa.

Selvityksessä käydään läpi:

  • keskeisiä käsitteitä (jakso 2)
  • yleiskatsaus mahdollisista vahingonkorvausnormeista (jakso 3)
  • normien soveltuminen eri henkilörelaatioissa ja erityisesti normien keskinäiset suhteet (jakso 4) ja
  • konkreettisten vahinkotilanteiden tarkastelu (jakso 5).

Asiasanat: Tietoturva , Kyberturvallisuus , Luottamuspalvelu , Sähköinen tunnistaminen , Tietosuoja , Selvitykset


Liitteet:

LinkedIn Print