Ohjeet 211/2016 O ja 215/2016 O Tunnistus- ja luottamuspalveluiden vaatimuksenmukaisuuden arvioinnit

Julkaistu 02.11.2016 | Päivitetty 28.11.2016

Ohje koskee tunnistus- ja luottamuspalveluiden vaatimuksenmukaisuuden arviointia ja arviointien lopputuloksena Viestintävirastolle toimitettavan tarkastuskertomuksen sisältöä. Tunnistuspalveluiden arviointien tueksi on laadittu mallikriteeristö, jota voidaan hyödyntää arvioinneissa.

Ohje on tarkoitettu tunnistuspalveluiden vaatimuksenmukaisuuden arviointia tekeville arviointielimille ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille, jotka tarkastavat hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan ja hyväksytyn luottamuspalvelun vaatimustenmukaisuuden.

Ohjeessa kuvataan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin lopputuloksena annettavan tarkastuskertomuksen sisältöä sekä hyväksytyn luottamuspalvelun vaatimuksenmukaisuuden vahvistamisen lopputuloksena annettavaa arviointikertomusta.

Tunnistuspalvelujen auditoinnin tueksi on laadittu mallikriteeristö. Tunnistuspalveluntarjoajat voivat käyttää ohjeessa olevaa kriteeristöä tai jotakin toista Viestintäviraston määräyksen Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (M72) 15 §:n vaatimukset täyttävää kriteeristöä.

Voimassa 2.11.2016-

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Arviointilaitos , Luottamuspalvelu , Sähköinen asiointi , Sähköinen tunnistaminen , Vaatimustenmukaisuus , Varmenne , Ohjeet


Liitteet:


Muuta aiheeseen liittyvää:

LinkedIn Print