Ohje 2/2010 Oikeus käyttäjän tunnistamiseen

Teleyritykset ovat tiedustelleet Viestintävirastolta kolmannen osapuolen palvelussa häiriköivän asiakkaan tunnistamisoikeudesta tunnistamistietoja käsittelemällä. Häiriköivä asiakas käyttää usein vaihtuvan IP-osoitteen avulla toteutettua viestintäpalvelua. Vaihtuva osoite estää häiriköinnin kohteeksi joutuvaa palveluntarjoajaa kohdistamasta rajoitustoimia häiriköijään verkko-osoitteen perusteella. Vastaavasti tällaisen käyttäjän tunnistamisen teleyrityksen toimesta pelkästään asiakastietoja käsittelemällä on mahdotonta.

Teleyritysten tarve häiriköivän asiakkaan tunnistamiseen muodostuu tyypillisesti tilanteissa, joissa häiriköinnin kohteeksi joutuneen palvelun tarjoaja rajoittaa tai uhkaa rajoittaa teleyrityksen kaikkien asiakkaiden mahdollisuutta kyseisen palvelun käyttöön.

Viestintäviraston tulkinnan mukaan kolmannen osapuolen palvelussa häiriköivät käyttäjät voidaan tunnistaa tunnistamistietoja käsittelemällä tulkinnassa kuvatut reunaehdot huomioiden. Tunnistamistietojen käsittelyn edellytyksenä on kuitenkin aina se, että käsittelyn tavoitetta ei voida saavuttaa millään muulla tavoin. Viestintämahdollisuuksien rajoittamista lievempänä toimenpiteenä käyttäjä voidaan vain tunnistaa yhteydenottoa varten.

Asiasanat: Tietoturva , Tietosuoja , Ohjeet


Liitteet:

LinkedIn Print