Ohje 1/2010 Tietoja varastavat haittaohjelmat

CERT-FI, joka on nykyisin osa Kyberturvallisuuskeskusta, on julkaissut muistion, jonka tarkoituksena on ollut lisätä sähköisten palveluiden käyttäjien yleistä tietoisuutta tietojen varastamiseen tähtäävistä tietoverkkorikoksista ja keinoista, joilla varkauksilta voi suojautua.

Muistiossa on kuvattu tietoverkkorikosten toteuttamistapoja ja CERT-toimintamahdollisuuksia. Tällä on pyritty helpottamaan muiden toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää käytettävissä olevia välineitä ja tietoaineistoja tietoverkkorikosten ja niiden aiheuttamien vahinkojen torjunnassa.

Asiasanat: Tietoturva , CERT-FI , Ohjeet


Liitteet:

LinkedIn Print