Kansainvälisesti toteutetun palvelun tietoturvasta tiedottaminen

Julkaistu 25.06.2014 | Päivitetty 07.02.2016

Viestintävirasto on yhteistyössä teleyritysten kanssa laatinut suosituksen siitä, mitä ja miten käyttäjille on annettava tietoa kansainvälisen kytköksen sisältävästä viestintäpalvelusta.

Osa teleyrityksistä toteuttaa viestintäpalvelunsa osin tai kokonaan Suomen ulkopuolella tai hyödyntäen ulkomaisten yritysten tarjoamia palveluja. Näin ollen palvelun toteutukseen saattaa kohdistua Suomen lainsäädännöstä poikkeavaa sääntelyä, josta palvelujen käyttäjien on saata tietoa. Tällaisen tiedon avulla käyttäjä voi itse arvioida, millaisia mahdollisia uhkia hänen viestintäänsä ja tunnistamistietoihin kohdistuu.

Tässä suosituksessa kuvataan, missä tilanteissa, miten ja millaista tietoa teleyritysten tulisi tarjota käyttäjille.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Tietoturva , Asiakaspalvelu , CERT , NCSC-FI , Teletoiminta , Tietosuoja , Ohjeet


Liitteet:


Muuta aiheeseen liittyvää:

Teleyritysten lisättävä tiedotusta viestintäpalveluiden toteuttamisesta ulkomailla
LinkedIn Print