Ajankohtaista laajakaistahankkeessa

Tuen avulla on rakennettu verkkoja ja mahdollistettu nopeita laajakaistayhteyksiä kotitalouksille ja yrityksille. Uusia hankealueita kilpailutetaan edelleen ja tukihakemuksia voi jättää vuoden 2018 loppuun saakka. Laajakaistahankkeessa myönnettyjen tukien maksaminen jatkuu aina vuoteen 2021 asti.

Uusia laajakaistahankkeita suunnitellaan - tukea rakentamiseen vielä haettavissa

Laajakaistatukilakiin tulleiden muutosten ansiosta valtiontukea voidaan myöntää aiempaa laajemmalle alueelle. Uusissa hankkeissa tukikelpoisten kustannusten suhteellinen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on ollut lakimuutoksen johdosta aiempaa suurempi. Valtiontukea on vielä jäljellä uusille hankkeille noin 19 miljoonaa euroa.

Uusia hankkeita käynnissä (18.6.2018)

Viestintävirasto on analysoinut jo vajaan 140 uuden hankealueen tukikelpoisuuden. Maakuntien liitot ovat valinneet toteuttajan näistä 14 hankkeelle. Parhaillaan maakuntaliitoissa on kilpailutuksia meneillään ja myös uusia kilpailutuksia on suunnitteilla.

Tukihakemus tulee tehdä Viestintävirastoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

Valokuituverkon tarjonta Suomessa

Alla olevassa karttakuvassa on kuvattu nopean valokuitupohjaisen laajakaistaverkon maantieteellinen kattavuusalue sekä vakituisten asuntojen ja yritysten toimipaikkojen sijainti. Kartta sisältää kaikki olemassa olevat verkot, sekä tukea saaneet että täysin kaupallisesti rakennetut. Tuettuja verkkoja on rakennettu erityisesti Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa.

Nopeudeltaan vähintään 100-megainen kiinteän verkon laajakaistayhteys on mahdollista tilata noin 1,4 miljoonaan kotitalouteen, joka on noin 52 prosenttia kaikista Suomen kotitalouksista.

Kuva 1. Valokuitupohjaisen laajakaistaverkon maantieteellinen kattavuus vuoden 2017 lopussa

Asiasanat: Internet , Laajakaista

Päivitetty 04.07.2018

LinkedIn Print