Lausuntopyyntö Viestintäviraston sisäverkkomääräyksestä 65C ja perusteluista (1466/959/2017)

Julkaistu 29.11.2017

Viestintävirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 C/2017 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 65) -muistiosta.

Ehdotetut määräysmuutokset pähkinänkuoressa:

•Sisäverkon yleiskaapeloinnin uudistamisen yhteydessä kotikaapeloinnin rakentamisvelvoitteesta on mahdollista poiketa asunnon omistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
•Määräyksestä on poistettu aktiiviantennien käyttökielto.
•Antennijärjestelmän taajuuskaistan on oltava UHF-alueella 470 - 694 MHz.
•Määräykseen on lisätty poikkeus, jonka mukaan sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia.
•Määräyksen turvallisuusvaatimuksia on päivitetty niin, että myös useaa eri tilaajaa palveleva kotijakamo on lukittava.
•Määräyksen on lisätty uusi vaatimus lääkintätilojen sähköisestä ja sähkömagneettisesta suojaamisesta ja palo-turvallisuudesta.
•Paloturvallisuutta käsittelevät perustelut ja soveltamisohjeet on päivitetty vastaamaan rakennustuoteasetuksen mukana voimaan tulleita vaatimuksia ja SFS 6000 muutoksia.
•Määräykseen on lisätty vaatimus jakamoiden kuvaamisesta. Kuvat ovat osa loppudokumentointia.

Määräykseen ja sen soveltamisohjeisiin on lisäksi tehty muita lähinnä velvoitteita ja käytettyä terminologiaa täsmentäviä sekä toimialan toivomia muutoksia. Keskeiset muutokset on kuvattu tarkemmin määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistion sivulla 3.

Viestintävirasto pyytää lausunnon antajia myös arvioimaan seuraavia toimialalta tulleita muutosehdotuksia:
• Antenniverkon mittauksissa on käytettävä mittalaitteita, joiden taajuusalue on vähintään 1000 MHz.
• Antenniverkossa on käytettävä passiivikomponentteja, joiden toimintataajuusalue on vähintään 5-1200 MHz.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti Viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ficora.fi viimeistään torstaina 14.12.2017. Pyydämme viittaamaan lausunnossanne asiaa koskevaan diaarinumeroon 1466/959/2017.
Lisätietoja antavat viestintäverkkoasiantuntijat Klaus Nieminen, puh. 0295 390 528 sekä Jorma Harle, puh. 0295 390 512. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ficora.fi.

Lausunnot pyydetään toimittamaan yhteenvedon ja muun käsittelyn helpottamiseksi wordinä tai ei-skannattuna pdf:nä.



Asiasanat: Puhelin , Lausuntopyynnöt , Määräykset


Liitteet:

LinkedIn Print