Lausuntopyynnöt, tiedoksiannot ja kyselyt

Viestintäviraston voimassaolevat kyselyt ja tiedoksiannot valvontapäätöksistä julkaistaan alla oleviin taulukoihin. Voimassaolevat ja arkistoidut lausuntopyynnöt sekä tiedonkeruujärjestelmän ohjeet löydät vasemmasta navigaatiosta.

Tiedoksiannot

Tiedoksiannot julkaistaan Viestintäviraston valvontapäätöksistä, jos päätöstä ei muutoin saada toimitettua tiedoksi päätöksen kohteelle puutteellisten tai virheellisten yhteystietojen takia. Sivulla julkaistaan vain tiedoksianto, itse päätöksen voi pyytää Viestintävirastolta.

PÄÄTÖKSEN NIMI pÄIVÄMÄÄRÄ JA DIAARINUMERO lISÄTIEDOT
Valitusaika päätöksestä alkaa kulua kuukauden kuluttua tiedoksiannon julkaisemisesta Viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto voidaan antaa verkkosivulla tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 312 §:n nojalla.
HMV- tiedoksianto

Viestintäviraston päätökset huomattavasta markkinavoimasta korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien tukkumarkkinoilla

1.9.2017
DNRO 22-42/961/2017


Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tämä ilmoitus on julkaistu Viestintäviraston verkkosivuilla 20.9.2017. Päätökset on nähtävillä Viestintäviraston sivuilla osoitteessa https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/Kilpailunedistaminen/hmv-paatokset/kiinteidenyhteyksienpaikallisosientukkumarkkina.html

Numerointitiedoksiannot
Verkkotunnustiedoksianto

Viestintäviraston päätös verkkotunnuksen lentoturvallisuushallinto.fi poistamisesta verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta.

26.4.2018

DNRO

1527/522/2017

Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tämä ilmoitus on julkaistu Viestintäviraston verkkosivuilla 26.4.2018. Päätös on nähtävillä Viestintävirastossa.

Kyselyt

Viestintävirasto kerää viestintäpalveluja tarjoavilta toimijoilta tietoja erilaisten kyselyjen avulla. Kyselyt tehdään pääasiassa sähköisen tiedonkeruupalvelun kautta, jolloin vastaukset voidaan syöttää suoraan sähköiseen lomakkeeseen. Viestintävirasto käyttää tietoja ohjaus- ja valvontatoiminnassaan. Tiedoista koostetaan myös tilastoja, jotka julkaistaan verkkopalvelun Tilastot ja vertailut -sivulla.

Taulukkoon on listattu käynnissä olevat kyselyt määräaikoineen sekä alustavat tiedot tulevista kyselyistä.

tulevat ja käynnissä olevat kyselyt aikataulu* **
Teleyritysten tulo- ja investointitiedot 2016 4-5/2017 X
Viestintäverkkojen- ja palvelujen häiriötilastot 2Q/2017 7/2017 X
Kysely tv-ohjelmien eurooppalaisuudesta ja riippumattomuudesta 2016 7/2017
Tietopyyntö viestintäverkkojen ja -palveluiden liittymä- ja käyttömääristä
sekä matkaviestinverkon saatavuudesta
7-8/2017 X
Roaming transparency & comparability -kysely 7-8/2017
Kirjeen kulkunopeustilastot 1H/2017 7-8/2017
Teleyritysten laajakaistapalveluiden hintatiedustelut 8/2017
Nopea laajakaista (Laajakaista 2015) -hankkeen vuosivalvontakysely 2016 8/2017
Postipalvelujen taloudellisen valvonnan kysely 8/2017
Viestintäverkkojen- ja palvelujen häiriötilastot 3Q/201710/2017 X
Roaming-tietokysely 2Q-3Q/2017 10/2017
Postitoiminnan harjoittamiskysely 2017 10/2017
Viestintäverkkojen- ja palvelujen häiriötilastot 4Q/2017 1/2018 X
Tietopyyntö viestintäverkkojen ja -palveluiden saatavuudesta sekä liittymä- ja käyttömääristä
(Vuosikysely kiinteän verkon sekä matkaviestinverkon tiedoista)
1/2018 X

* Kyselyn aikataulu tiedossa olevalla tarkkuudella. Ensimmäinen päivämäärä kertoo milloin kyselyn vastaukset ovat aikaisintaan lähetettävissä. Huomioithan, että kysymykset saatetaan julkaista jo tätä ennen. Toinen päivämäärä puolestaan kertoo vastausten määräajan.

** Kysely on vastattavissa tiedonkeruupalvelun kautta, mikäli viimeisessä sarakkeessa on merkintä "x".

Paikkamuotoisen saatavuus- ja laatutiedon keruu (TIKU)

Ajankohta, jota tiedot koskevat Kerättävien tiedot ja niiden käyttötarkoitukset*
30.4.2015 A. Kaikki kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot

- yleispalveluanalyysit
- HMV-analyysit
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
31.10.2015 B. Kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot rajoitetuilta osin

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV -analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- LRIC-mallin kehittäminen
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
31.7.2016
(lisätty mahdollisia käyttötarkoituksia)
C. Matkaviestinverkon saatavuutta koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV -analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
1.1.2017
(ennen 31.12.2016)
A. Kaikki kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV-analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
31.7.2017
(lisätty mahdollisia käyttötarkoituksia)
C. Matkaviestinverkon saatavuutta koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV -analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
1.1.2018
(ennen 31.12.2017)
A. Kaikki kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV-analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**

* Tietojen käyttäminen muihin tarkoituksiin edellyttää, että Viestintävirasto yksilöi kaikki käyttötarkoitukset vastaajille tiedonkeruun yhteydessä tai pyytää erillisen suostumuksen tietojen käyttämiseen tarkoitukseen, jota ei tiedonkeruun yhteydessä ole yksilöity.

**Ohjaus- ja valvontakäyttöön kerättyjä saatavuustietoja julkaistaan kuntatasolla sekä yhteen koostettuna (yritysten yhteenlaskettuna saatavuutena), mutta tietojen yrityskohtaiseen alueellisesti tarkempaan julkaisuun pyydetään teleyritysten erillinen suostumus.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Televisio , Tietoturva , Yleispalvelu , Kyselyt , Lausuntopyynnöt , Selvitykset , Tiedoksiannot

Päivitetty 13.08.2018

LinkedIn Print