Lausuntopyynnöt, tiedoksiannot ja kyselyt

Viestintäviraston voimassaolevat kyselyt ja tiedoksiannot valvontapäätöksistä julkaistaan alla oleviin taulukoihin. Voimassaolevat ja arkistoidut lausuntopyynnöt sekä tiedonkeruujärjestelmän ohjeet löydät vasemmasta navigaatiosta.

Tiedoksiannot

Tiedoksiannot julkaistaan Viestintäviraston valvontapäätöksistä, jos päätöstä ei muutoin saada toimitettua tiedoksi päätöksen kohteelle puutteellisten tai virheellisten yhteystietojen takia. Sivulla julkaistaan vain tiedoksianto, itse päätöksen voi pyytää Viestintävirastolta.

PÄÄTÖKSEN NIMI pÄIVÄMÄÄRÄ JA DIAARINUMERO lISÄTIEDOT
Valitusaika päätöksestä alkaa kulua kuukauden kuluttua tiedoksiannon julkaisemisesta Viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto voidaan antaa verkkosivulla tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 312 §:n nojalla.
Verkkotunnustiedoksiannot

Viestintäviraston päätös verkkotunnusta suomenkirjastomuseo.fi koskevien vaatimusten hylkäämisestä


13.4.2017

DNRO

53/522/2017

Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tämä ilmoitus on julkaistu Viestintäviraston verkkosivuilla 21.4.2017. Päätös on nähtävillä Viestintävirastossa.

Numerointitiedoksiannot
Viestintäviraston päätös OnSun Oy:lle myönnetyn lyhytsanomapalvelunumeron käyttöoikeuden peruuttamisesta 24.5.2017

DNRO

572/952/2017
Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tämä ilmoitus on julkaistu Viestintäviraston verkkosivuilla 26.5.2017. Päätös on nähtävillä Viestintävirastossa.

Viestintäviraston selvityspyyntö käyttämättömästä numerosta
(OnSun Oy)


17.3.2017

DNRO

572/952/2017

Selvityspyynnön tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kuukauden kuluttua tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tämä ilmoitus on julkaistu Viestintäviraston verkkosivuilla 17.3.2017. Selvityspyyntö on nähtävillä Viestintävirastossa.

Kyselyt

Viestintävirasto kerää viestintäpalveluja tarjoavilta toimijoilta tietoja erilaisten kyselyjen avulla. Kyselyt tehdään pääasiassa sähköisen tiedonkeruupalvelun kautta, jolloin vastaukset voidaan syöttää suoraan sähköiseen lomakkeeseen. Viestintävirasto käyttää tietoja ohjaus- ja valvontatoiminnassaan. Tiedoista koostetaan myös tilastoja, jotka julkaistaan verkkopalvelun Tilastot ja vertailut -sivulla.

Taulukkoon on listattu käynnissä olevat kyselyt määräaikoineen sekä alustavat tiedot tulevista kyselyistä.

tulevat ja käynnissä olevat kyselyt aikataulu* **
Tietopyyntö viestintäverkkojen ja -palveluiden saatavuudesta sekä liittymä- ja käyttömääristä
(Vuosikysely kiinteän verkon sekä matkaviestinverkon tiedoista)
1/2017 X
Viestintäverkkojen- ja palvelujen häiriötilastot 4Q/2016 1/2017 X
Kysely television ääni- ja tekstityspalveluista 2016 1/2017
Kysely kirjeen kulkunopeustilastoista 2016 2/2017
Postipalvelujen toimipistekysely 2016 2/2017
Postipalvelujen vuosivalvontakysely 2016 2/2017
Postimarkkinaselvitys 2016 2/2017
Teleyritysten laajakaistapalveluiden hintatiedustelut 2/2017
Viestintäverkkojen- ja palvelujen häiriötilastot 1Q/2017 4/2017 X
Roaming-tietokysely Q4/2016-Q1/2017 4/2017
Teleyritysten vuosivalvonta - kustannustiedot (sis. FIFAC) 4/2017
Teleyritysten tulo- ja investointitiedot 2016 4-5/2017 X
Viestintäverkkojen- ja palvelujen häiriötilastot 2Q/2017 7/2017 X
Kysely tv-ohjelmien eurooppalaisuudesta ja riippumattomuudesta 2016 7/2017

* Kyselyn aikataulu tiedossa olevalla tarkkuudella. Ensimmäinen päivämäärä kertoo milloin kyselyn vastaukset ovat aikaisintaan lähetettävissä. Huomioithan, että kysymykset saatetaan julkaista jo tätä ennen. Toinen päivämäärä puolestaan kertoo vastausten määräajan.

** Kysely on vastattavissa tiedonkeruupalvelun kautta, mikäli viimeisessä sarakkeessa on merkintä "x".

Paikkamuotoisen saatavuus- ja laatutiedon keruu (TIKU)

Ajankohta, jota tiedot koskevat Kerättävien tiedot ja niiden käyttötarkoitukset*
30.4.2015 A. Kaikki kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot

- yleispalveluanalyysit
- HMV-analyysit
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
31.10.2015 B. Kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot rajoitetuilta osin

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV -analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- LRIC-mallin kehittäminen
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
31.7.2016
(lisätty mahdollisia käyttötarkoituksia)
C. Matkaviestinverkon saatavuutta koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV -analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
1.1.2017
(ennen 31.12.2016)
A. Kaikki kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV-analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
31.7.2017
(lisätty mahdollisia käyttötarkoituksia)
C. Matkaviestinverkon saatavuutta koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV -analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**
1.1.2018
(ennen 31.12.2017)
A. Kaikki kiinteän ja matkaviestinverkon saatavuutta ja liittymämääriä koskevat tiedot

- yleispalvelujen valvonta ja analyysit
- HMV-analyysit ja niihin liittyvä markkinaseuranta
- nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden seuranta
- matkaviestinverkon verkkotoimilupien valvonta
- laajakaistapalvelujen saatavuustiedon julkaisu**

* Tietojen käyttäminen muihin tarkoituksiin edellyttää, että Viestintävirasto yksilöi kaikki käyttötarkoitukset vastaajille tiedonkeruun yhteydessä tai pyytää erillisen suostumuksen tietojen käyttämiseen tarkoitukseen, jota ei tiedonkeruun yhteydessä ole yksilöity.

**Ohjaus- ja valvontakäyttöön kerättyjä saatavuustietoja julkaistaan kuntatasolla sekä yhteen koostettuna (yritysten yhteenlaskettuna saatavuutena), mutta tietojen yrityskohtaiseen alueellisesti tarkempaan julkaisuun pyydetään teleyritysten erillinen suostumus.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Televisio , Tietoturva , Yleispalvelu , Kyselyt , Lausuntopyynnöt , Selvitykset , Tiedoksiannot

LinkedIn Print